Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Kristīne Vende-Kotova
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Radīt iespēju studiju programmas "veselības sports" studentiem iepazīt deju un kustību terapiju, praktisko nodarbību laikā apgūt metodes un tehnikas, kuras savas kompetences robežās var pielietot savā profesijā.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Students raksturo deju un kustību terapiju, tās teorētiskās pieejas un ar kādām pacientu grupām strādā, raksturo, kā veselības sporta speciālists varētu sadarboties ar deju un kustību terapeitu, salīdzina atšķirības starp mākslu terapiju un terapeitisko mākslu.

Prasmes

Izvēlas vispiemērotākās sadarbības iespējas ar mākslu terapeitu, praktisko nodarbību rezultātā ir pieredze un iemaņas, kā radošo procesu var izmantot savā darbā.

Kompetences

Students formulē un pamato, kas ir deju un kustību terapija un ar ko tā atšķiras no veselības sporta.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sports, VS5BakalaursIerobežota izvēle