Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Kristīne Vende-Kotova
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Radīt iespēju studiju programmas "veselības sports" studentiem iepazīt deju un kustību terapiju. Praktisko nodarbību laikā apgūt metodes un tehnikas, kuras savas kompetences robežās var pielietot savā profesijā, veidojot un vadot sporta nodarbības atbilstoši audzēkņu vecumam un fiziskajām, kognitīvajām vai psihiskajām grūtībām, ja tādas ir.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Students raksturo deju un kustību terapiju, tās teorētiskās pieejas un ar kādām pacientu grupām strādā, raksturo, kā veselības sporta speciālists varētu sadarboties ar deju un kustību terapeitu.

Prasmes

Students ir apguvis iemaņas, kā var lietot savu kursa laikā iegūto pieredzi un atziņas savā profesijā.

Kompetences

Students formulē un pamato, kas ir deju un kustību terapija, kas tai ir kopīgs un ar ko tā atšķiras no veselības sporta.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sports, VSNpz7BakalaursIerobežota izvēle