Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Lektore

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2015 - pašlaik

Mākslas terapeite (deju un kustību terapijas specializācijā)

VC 'Vivendi'

2011 - 2015

Mākslas terapeite (deju un kustību terapijas specializācijā)

VSIA “Bērnu klīniskās universitāte slimnīca“

2010 - 2011

Mākslas terapeite (deju un kustību terapijas specializācijā)

medicīnas centrs ‘Eimores’

2008 - 2010

Izglītības psihologs/izglītības psiholoģe

Iļģuciema vidusskola

2003 - 2005

Klīniskā psihologa asistents/klīniskā psihologa asistente

NGO "Saule"

2003 - 2005

Klīniskā psihologa asistents/klīniskā psihologa asistente

Psihiskās Veselības Centrs "Dzintari"

Izglītība

2013 - 2015

Profesionālās pilnveides programma Supervīzija profesionālajā darbībā

Rīgas Stradiņa universitāte

2009 - 2014

Dr psych (klīniskā psiholoģija)

Latvijas Universitāte

2005 - 2008

Maģistra grāds deju un kustību terapijā

Londonas Universitāte, Goldsmith koledža

1999 - 2003

Bakalaura grāds psiholoģijā

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 • 2019 - Konsultēšanas pamatprincipi darbā ar pāriem, Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība, 4akad.st. (4 TIP apstiprināti LĀPPOS Nr. 745)
 • 2018 - Neiroveģetoterapija. V. Raiha muskuļu bruņu koncepta praktiskie un teorētiskie aspekti. Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija, 8 TIP
 • 2016-Seminar on Neurobiological Development and Therapeutic Consideration, LifeSpring Counseling Services, 3 h.
 • 2016 -Starptautiskā konference ‘Savstarpējā atzīšana’.Latvijas Supervizoru apvienība, 8ak.st.
 • 2016-Body–Mind Centering pieta kustībai,sot apzinātiem par fluīdu,skeletal un muskuļu sistēmu. Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija,13ak.st
 • 2016-Motivējoša intervija. Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija,16 astronomiskās stundas
 • 2016-‘9th Internationla Peer Gathering of Authentic Movement’ Wytwornia, Poland, 40 hours training.
 • 2016-Health and development in early childhood. Rīga Stradiņš University, 2ac.hours
 • 2015 Feldenkreiza metode. Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija, 4akad.st.
 • 2015 Kinezioloģijas aktuālie aspekti deju un kustību terapijā. Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija, 4 st.
 • 2015–Interpersonālā neirobioloģija. Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība, 4akad.st.
 • 2015–Ahenbaha aptauju lietošana un interpretācija pirmsskolas, skolas vecuma bērniem un pieaugušo novērtēšanai. Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, 5 akad. st.
 • 2013–Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna. Pirmsslimnīcas etaps. Nacionālais sabiedrības veselības institūts, 24 TIP punkti
 • 2012–Ķīmiskās un neķīmiskās atkarības. Latvijas Bērnu psihiatru asociājas cikla "Bērnuun pusaudžu psihiatrija" ietvaros, 15 kredītpunkti
 • 2012–Risinājumā fokusētā mākslas terapija. Veselības institūta mākslas terapijas centrs,4akad. st.
 • 2011–Ģimenes klīniskā psiholoģija un psihopatoloģija. Latvijas Bērnu psihiatru asociājas cikla "Bērnu un pusaudžu psihiatrija" ietvaros, 15 kredītpunkti
 • 2011–Attīstības teorijas. Latvijas Bērnu psihiatru asociājas cikla"Bērnu un pusaudžu psihiatrija" ietvaros, 15 kredītpunkti
 • 2011–DMT with traumatic brain injury survivors. Latvijas Deja un kustību terapijas asociācija,16 akad. st.
 • 2011–Metodes ar kurām strādāt psihiskās veselības pacientiem, Latvias Deju un kustību terapijas asociācija, 3 akad. st.
 • 2010–Clients with non-responsive body-the value of emotional and action empathy in our practice. Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija, 4 akad. st.
 • 2010–Grupu process, struktūra un attīstība. Latvias Mākslas terapijas asociācija,8akad.st.
 • 2010–"Lost and found" finding meaningful relationsip in work with children with severe and complex special needs. Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija
 • 2010–Starptautiskā funkcionēšanas nespējas un veselības klasifikācija,Latvijas Mākslas terapijas asociācija, 5 akad. st.
 • 2010–Piesaistes teorijas pielietošana bērna audzināšanā: vecāku loma bērna mentālās un fiziskās veselības veicināšanā, Zīdaiņu mentālās veselības pasaules asociācijas Latvijas nodaļa,
 • 2010–Body-Mind exploration and Body learning therapy,Latvijas Deja un kustību terapijas asociācija, 8 akad. st.

Studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

 • Talente, I.Sociālā barba jomā strādājošo supervizoru profesionālās kompetences. 2016

 • Dieviņa,N.Uzņēmējdarbības jomā strādājošo supervizoru profesionālās kompetences. 2016

 • Panovska, I.Deju un kustību terapijas pielietošana mātes neverbālās pieskaņošanās uzlabošanai bērnam ar eksternalizēto uzvedību. 2016.

 • Cain, E.Pieskāriena lietojums deja un kustību terapijā. 2015.

 • Jemeļjanova I. Deju un kustību terapijas ietekme uz subjektīvās labklājības izjūtas komponenten sociālās aprūpes centra iemītniekiem. 2014.

 • Kante, L.Deju un kustību terapijas ietekme uz depresijas simptomiem vēlīnā brieduma cilvēkiem dzīvojošiem sociālās aprūpes centrā. 2014.

 • Dūdiņa, A. Deju un kustību terapijas ietekme šizofrēnijas pacientu negatīvo simptomu mazināšanā. 2013

 • Rasa, I.Deju un kustību terapijag depressivas symptom mazināšanai sociālās aprūpescentra iemītniekiem. 2012.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 • Latvijas Psihologu biedrība, biedrs
 • Latvijas Veselības psiholoģijas associācija un Latvijas Supervīzoru apvienība, biedrs
 • Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija, dibinātājbiedrs
 • Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības sertifikācijas komisijas locekle

Dalība konferencēs, vasaras skolās un apmācībās

(9-11.09.2016) Panovska, I. & Vende-Kotova, K. The use of dance and movement therapy to improve a mother’s nonverbal attunement to a child with externalizing behavior. 2nd EADMT conference ‘Crisis, Creativity and Society: Dance Movement Therapy Embodying Interdisciplinary Pathways. Milano, Italy.

(14-16.04.2016) Vende–Kotova,K. Mākslu terapijas pamatprincipi geriatrijā. 2.Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē. ‘Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja’. Rīgas Stradiņa Universitāte.

(21-23.08.2015) Vende-Kotova, K. Mātes neverbālā pieskaņošanās, depresijas iezīmes, emociju regulācijas stratēģijas un bērna uzvedības problēnas. un Deju un kustību terapija sociālās aprūpes centra iemītniekiem. Latvijas Deju un kustību terapijas associācijas rīkotajā vasaras skolā (12. ak.st).

(8.04.2015) Vende, K. Mākslu terapijas multiprofesionālās komandas darbā ar pacientiem ar garīgās veselības traucējumiem. ‘Tālākizglītības aprūpes personālam 10. Modulis (B daļa). Latvijas Māsu asociācijas programmas reģistrācija nr. NTI/S-0375 (8 tālākizglītības punkti)

(27.11.2014) Orinska, S., Vende, K., Majore-Dūšele, I., & Upmale, A. Dance Movement Therapy for Patients with Eating Disorders: Model of Expressive Therapies Continuum. 5th International Interdisciplinary Scientific Conference ’SOCIETY HEALTH WELFARE’. Rīga, Latvija.

(10.10.2014) Akmane, E., Barsinēviča, S., Fedulova, D., Kriumane, Z., Vende, K., Vilka, E., & Visnola, D. Mākslu terapija pacientiem ar autiskā spektra traucējumiem. Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai. Rīga, Latvija.

(7.10.2013) Vende, K. Bērna eksternalizēta uzvedība, mātes emociju regulācijas stratēģijas un depresijas iezīmes. Starptautiskā konference “Psiholoģija veselības aprūpe”. Rīga, Latvija.

(6.06-08.06.2013) Vende, K. Maternal Depression Symptoms, Nonverbal Mirroring of Child, and Child’s Nonverbal Mirroring of mother. “VI Congreso Internacional y XI nacional de psicologia clinica”. Santjago de Compastela, Spānija.

(6.06-08.06.2013) Birziņa, E. & Vende, K. Marte meo therapy for preschool child with aggressive behaviour problems. “VI Congreso Internacional y XI nacional de psicologia clinica”. Santjago de Compastela, Spānija.

(22.11-23.11.12) Vende, K. Mother’s emotion reglation strategies, depression traits and children externalized behaviour. 4th International Interdisciplinary Scientific Conference: ” SOCIETY. HEALTH. WELFARE: Intergenerational Solidarity: Problems and Solutions, Reality and Perspectives”. Rīga, Latvija.

(20.07-26.07.2012) Vende, K. Development of 'Nonverbal Attunement Scale for assessment of mother-child interaction. 20. Pasaules kongresā “Brain, Mind, and Development”. Parīze, Francija.

(11.11.2011-12.11.2011) K. Martinsone, K.Vende Evidence Based Practise in Art Therapies. 3rd International Interdisciplinary scientific conference „Society, Health, Welfare, Rīgas Stradiņa Universitāte.

(02.09.2011) Vende, K. & Čukurs, E. A Pilot study: Level of nonverbal attunement between mother and children with secure and insecure attachment style. “11th European Conference on Psychological Assessment”. Rīga, Latvija.

(09.02.2010) Vende, K. Vecāku pieskaņošanās bērnam un tās nozīmība bērna attīstībā. “Latvijas Universitātes 68. Zinātniskā konference” . Rīga, Latvija

Publikācijas

Zinātniskās publikācijas:
Vende-Kotova, K. (2016) Maternal Depression and Nonverbal attunement. Rēzeknes konference.

Vende, K., Orinska, S., Majore-Dūšele, I., & Upmale, A. (2015) Dance Movement Therapy for Patients with Eating Disorders: Model of Expressive Therapies Continuum. Heiderscheit , A. (Ed.) Creative Arts Therapies in Eating Disorder Treatment. Jessica Kinsgsley Publishing.

Vende, K (2015) Mother’s emotion regulation strategies, depression ratings and children externalized behaviour Baltic Journal of Psychology.

Birziņa, E. & Vende, K. (2013) Marte Meo therapy for a preschool child with aggressive behaviour problems. Avances en Psicologia. Libro de capítulos del VI Congreso Internacional y XI Nacional de Psicología Clínica. 255-262.

Vende, K. & Majore-Dūšele, I. (2012) Mentalizācijas un apzinātības jēdzieni: kopīgais un atšķirīgais. 2012.gada RSU zinātniskā konference.Tēzes.Rīga:RSU,2012, 457.lpp.

Orinska, S.; Vende, K. & Upmale, A. (2013) Use of Expressive Therapies Continuum in dance movement therapy with eating disorder. Arts Therapies for Different Client/Patient Groups. 11 lpp.

Upmale, A. Mārtinsone, K.; Vāverniece, I & Vende, K. (2012) Patient Groups in Art Therapies: a Case Study of the Health Care Field in Latvia. Proceedings. 3rd International interdisciplinary Scientific Conference „Society. Health. Welfare”. 1st Congress of Rehabilitation Doctors of Latvia. Vol. 2. Riga Stradiņš University, EDP Sciences. 00036, pp. 1−6. Available at: SHS Web of Conferences.DOI: 10.1051/shsconf/201202000349 lpp.

Vende, K. & Čukurs, E. (2011). A pilot study: level of nonverbal attunement between mother and children with secure and insecure attachment style. 11th European Conference on Psychological Assessment: Book of Programme – Abstracts, 175.

Čukurs,E. & Vende,K. (2011)Kreativitāti veicinošie un kavējošie faktori bērna un vecāku attiecībās. Latvijas Universitātes zinātnisko rakstu krājums. Rīga, Latvija, 16 lpp.

Monogrāfijās:

Cauna, E. & Vende-Kotova, K. (2018) An exploration of the application of touch in dance-movement therapy. Dance Movement Psychotherapy: Theory, Research and Practice. Routledge Publishers: London

Pipere, A. Vende, K. & Kamerāde, D. (2016) Gadījuma analīze. Mārtinsone, K. & Pipere, A. (Eds.) Pētniecība : teorija un prakse. Raka: Rīga.

Perepjolkina, V. & Vende, K. (2015) Maģistra darba specifika kvalitatīva pētījuma dizainā.Mārtinsone, K. & Perepjolkina, V. (Eds) Metodiskie norādījumi māgstra darba izstrādei. RSU:Rīga.

Mihailova,S.,Majore-Dūšele,I.&Vende,K. (2011)Dejuunkustībuterapija.Mārtinsone,K.(Ed.) Mākslu terapija Latvijā un pasaulē. Zvaigzne: Rīga

K. Martinsone, K. Vende (2010) Gadījuma analīze mākslu terapijā. Rakstu krājumā Pētījumi mākslu terapijā. Drukātava: Rīga

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Jeļena Ļubenko
Docētāja, Vadošā pētniece