Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Erika Nagle
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Bioloģija; Ģenētika

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par mūsdienīgām DNS analīžu izmantošanas iespējām klīniskajā praksē.

Priekšzināšanas

Bioloģijā un ķīmijā (vidusskolas līmenī), pamatzināšanas molekulārajā bioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs raksturot ģenētiskās patoloģijas diagnostikas iespējas, izmantojot DNS analīzi.

Prasmes

Pratīs izdalīt DNS no dzīvām šūnām, varēs veikt mutāciju analīzi, izmantojot elektroforēzi. Spēs izmantot DNS analīzes metodes skrīninga programmu izstrādāšanai.

Kompetences

Studējošie, apvienojot teorētiskās zināšanas par ģenētiskās patoloģijas diagnostikas metodēm ar praktiskām iemaņām šo metožu izmantošanā, spēs novērtēt DNS diagnostikas nepieciešamību klīniskajā praksē.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz9MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF9MaģistrsIerobežota izvēle
Zobārstniecība, SSNSF9MaģistrsIerobežota izvēle