Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ritma Rungule, Ritma Rungule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķis

Veidot izpratni par dzīves kvalitāti, tās teorētiskajiem un izpētes metodoloģiskajiem aspektiem. Iepazīstināt ar dzīves kvalitātes socioloģiskās izpētes specifiku. Kursa gaitā apgūt zināšanas par dzīves kvalitātes kā izpētes jomas vēsturisko attīstību socioloģijā, kā arī veidot izpratni par dzīves kvalitātes izpētes lomu sociālās politikas pilnveidošanas procesā.

Priekšzināšanas

Socioloģija, Sociālā politika.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa ietvaros tiks iegūtas zināšanas par dzīves kvalitātes konceptu, to skaidrojošajām pieejām socioloģijā, kā arī dzīves kvalitātes koncepta pielietojumu dzīves kvalitātes izpētes jomā.

Prasmes

Studiju kursa ietvaros tiks attīstītas prasmes praktiski pielietot dzīves kvalitāti skaidrojošās teorētiskās pieejas ar dzīves kvalitāti saistītu aspektu analīzē un empīriskajā izpētē.

Kompetences

Studiju kursa ietvaros tiks rosināta izpratne par dzīves kvalitātes izpētes specifisko lomu sociālās politikas pilnveidošanā, kā rezultātā studenti spēs patstāvīgi analizēt ar dzīves kvalitāti saistītus aspektus, kā arī iegūtās zināšanas pielietot sociālās politikas ietvaros īstenoto aktivitāšu izvērtēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM3MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM2MaģistrsIerobežota izvēle