Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar šā brīža aktuālajiem pētniecības virzieniem un tēmām ēdiena antropoloģijā, vienlīdz aplūkojot galvenās teorētiskās nostādnes un biežāk izmantotās metodes.

Priekšzināšanas

Vispārējas bakalaura līmeņa zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Izprot kursā apgūtās tēmas, teorētiskos un empīriskos aspektus, labi orientējas obligātajā literatūrā.

Prasmes

Analītiskās un teorētiskās iemaņas, kontekstā ar kursā aplūkotajām tēmām, teorētiskajiem un metodoloģiskajiem virzieniem

Kompetences

Ediena antropoloģijas aktuālie virzieni un tēmas. Latvijas, post-
sociālisma un Baltijas-Ziemeļvalstu reģionu šā brīža ēdiena antropoloģija.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM2MaģistrsIerobežota izvēle