Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:12 / 18
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Apgūt ergoterapeita iejaukšanās pamatprincipus un metodes pediatrijā.
Studentiem vajadzētu iegūt zināšanas un izpratni par ergoterapijas procesu pediatrijā, novērtēt bērnu nodarbes veikšanas spējas, analizēt nodarbes veikšanas grūtības, dokumentēt terapijas procesu un spēt plānot ergoterapeitisku iejaukšanos.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, pediatrijā, psiholoģijā, ergoterapijas pamatos.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūs zināšanas par bērnu attīstības dažādiem aspektiem un kontekstiem, spēs raksturot nodarbes bērniem, izklāstīt to attīstību un izskaidrot raksturīgākos ierobežojumus, atpazīs galvenās teorētiskās pieejas ergoterapijā ar bērniem un spēs tās aprakstīt, spēs organizēt nodarbes disfunkcijas novērtējumu bērniem, spēs raksturot ergoterapeita prakses procesu un aprakstīt atsevišķu terapijas metožu pielietojumu bērniem ar nodarbes disfunkciju.

Prasmes

Pratīs novērtēt un izskaidrot bērna funkcionālās spējas, lietot atsevišķus standartizētus ergoterapijas novērtēšanas instrumentus, analizēt bērna nodarbes veikšanas ierobežojumus un resursus, interpretēt novērtēšanas rezultātus un plānot terapiju atbilstoši bērna nodarbes disfunkcijai, demonstrēt atsevišķas terapijas metodes pārraudzībā, dokumentēt ergoterapijas procesu dažādos tā posmos.

Kompetences

Studējošais, izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes par ergoterapijas metodēm bērniem, spēs:
• interpretēt un novērtēt rezultātus;
• plānot terapiju atbilstoši bērna disfunkcijai;
• izstrādāt un pielietot uz pierādījumiem balstītu novērtēšanu un terapiju;
• izvērtēt terapijas efektivitāti.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE3BakalaursObligātsElza Sebre, Solvita Ķerve
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE4BakalaursObligāts