Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Ansule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_039LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Ansule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā un fizioloģijā un patoloģiskajā fizioloģijā, farmakoloģijā.
Mērķis:
Veicināt zināšanu un praktisko iemaņu apguvi fizioloģiskas grūtniecības vadīšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sievietes seksuālā un reproduktīvā veselība. Mātes un perinatālā mirstība.Lekcijas1.00auditorija
2Menstruālais ciklsNodarbības1.00auditorija
3Embrioloģija (šūnu dalīšanās un blastocistas veidošanās, cilvēka embrija agrīnās attīstības stadijas, augļa plēves, horijs un amnijs).Nodarbības1.00auditorija
4Grūtniecības pazīmes. Faktori, ka ietekmē grūtniecības un augļa attīstības gaitu – medikamenti, nikotīns, alkoholsNodarbības1.00MITC
5Fizioloģiskās izmaiņas grūtniecības laikāLekcijas1.00auditorija
6MK noteikumi par grūtnieču aprūpi. Laboratoriskie izmeklējumi. Grūtniecības diagnostika. Grūtniecības laika noteikšana. Reproduktīvā anamnēze. Grūtniecības riska faktoru identificēšana.Nodarbības1.00auditorija
7Hromosomālo anomāliju skrīnings.Lekcijas1.00auditorija
8Hromosomālo anomāliju skrīnings. Urīnceļu infekcijas grūtniecības laikā.Nodarbības1.00auditorija
9Urīnceļu infekcijas grūtniecības laikā.Lekcijas1.00auditorija
10Perinatālo infekciju skrīnings.Nodarbības1.00auditorija
11Lekcijas1.00auditorija
12Vitamīni un uztura bagātinātāji grūtniecības laikā.Lekcijas1.00auditorija
13Dzelzs deficīts un dzelzs deficīta anēmija grūtniecības laikā.Lekcijas1.00auditorija
14Dzelzs deficīts un dzelzs deficīta anēmija grūtniecības laikā. Vitamīni un uztura bagātinātāji grūtniecības laikā.Nodarbības1.00auditorija
15RH izoimunizācija, jaundzimušā hemolītiskā slimība.Lekcijas1.00auditorija
16Gestācijas diabēts.Nodarbības1.00auditorija
17Gestācijas diabēts.Nodarbības1.00auditorija
18US izmantošana grūtnieču izmeklēšanai. GravidogrammaNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepazīties ar ieteicamās un rekomendējamās literatūras avotiem uz katru nodarbību; Referātu sagatavošana atbilstoši kursa tematiem (individuāls darbs un darbs grupā).
Vērtēšanas kritēriji:
tiks vērtēta studentu līdzdarbība nodarbībās, iknedēļas testu kvalitāte, savlaicīgi sagatavotas prezentācijas un referāti. Studiju kursa beigās tests, kas sastāv no 30 daudzatbilžu jautājumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj pastāstīt par galvenajiem dzemdību palīdzības kvalitātes rādītājiem, iegūst izpratni par grūtniecības un augļa attīstības gaitu, var aprakstīt normālu grūtniecības norisi, raksturot fizioloģiskās izmaiņas grūtniecības laikā, pastāstīt par riska faktoru identificēšanu, prenatālās diagnostikas nozīmi un invazīvajām diagnostikas metodēm, spēj izskaidrot US nozīmi fizioloģiskas grūtniecības novērošanā un izprot vecmātes lomu fizioloģiskas grūtniecības vadīšanā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs praktiski diagnosticēt grūtniecību, spēs nozīmēt un izskaidrot izmeklējumu rezultātus grūtniecei antenatālās aprūpes laikā fizioloģiski noritošas grūtniecības gadījumā, spēs veikt fizioloģiski noritošas grūtniecības uzraudzīšanu (pēc MK noteikumiem par grūtnieču aprūpi), mācēs identificēt riska faktorus, lai novērstu patoloģisku grūtniecības norisi.
Kompetences:Studenti spēj veikt pamata antenatālo aprūpi - praktiski diagnosticēt grūtniecību, nozīmēt nepieciešamos izmeklējumus, nodrošināt optimālu grūtniecības vadīšanu; spēj nozīmēt atbilstošas klīniskās procedūras.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1M.Pilmane, Gerts Horsts Šūmahers. „Medicīniskā embrioloģija”, RSU, 2006.
2Dzemdniecība, D. Rezebergas redakcijā, 2016.
3Markovs J. Cilvēka embrioloģijas pamati. - Rīga, Literārā brālība, 2010.
4Green C.J. "Maternal and newborn nusing care plans", Jones&Bartlett, 2012.
5Snow S., Taylor K., Carpenter J. "Rapid midwifery", John Wiley & Sons, Incorporated, 2016
6Lewis L. "Fundamentals of Midwifery : A Textbook for Students", John Wiley & Sons, Incorporated , 2014.
7RSU bibliotēkas resursi
Papildus literatūra
1Lekciju materiāls
2Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadlīnijas mājas lapā www.ginasoc.lv
3Williams Obstetrics, atkārtoti izdevumi
4Davis E. "Heart and hands", Berkeley, 2012.
5Raynor M., England C. "Psychology for Midwives", McGraw-Hill Education, 2010
Citi informācijas avoti
1Holcgrēfe B. Mazuli gaidot: 300 jautājumi un atbildes par grūtniecību, Rīga, Valters un Rapa, 2009.
2www.pubmed.com
3http://www.medicalaidfilms.org/