Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Māra Grieze
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģija

Mērķis

Veicināt zināšanu un praktisko iemaņu, kompetenču apguvi fizioloģiskas grūtniecības vadīšanā.

Priekšzināšanas

Anatomijā un fizioloģijā un patoloģiskajā fizioloģijā, farmakoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj pastāstīt par galvenajiem antenatālās aprūpes kvalitātes rādītājiem, iegūst izpratni par grūtniecības un augļa attīstības gaitu, var aprakstīt normālu grūtniecības norisi, raksturot fizioloģiskās izmaiņas grūtniecības laikā, pastāstīt par riska faktoru identificēšanu, prenatālās diagnostikas nozīmi un invazīvajām diagnostikas metodēm, spēj izskaidrot US nozīmi fizioloģiskas grūtniecības novērošanā un izprot vecmātes lomu fizioloģiskas grūtniecības vadīšanā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs praktiski diagnosticēt grūtniecību, spēs nozīmēt un izskaidrot izmeklējumu rezultātus grūtniecei antenatālās aprūpes laikā fizioloģiski noritošas grūtniecības gadījumā, spēs veikt fizioloģiski noritošas grūtniecības aprūpi (pēc MK noteikumiem par grūtnieču aprūpi), mācēs identificēt riska faktorus, lai veicinātu mātes un bērna veselības kvalitāti.

Kompetences

Studenti spēj veikt pamata antenatālo aprūpi – praktiski diagnosticēt grūtniecību, nozīmēt nepieciešamos izmeklējumus, nodrošināt optimālu grūtniecības vadīšanu; spēj nozīmēt atbilstošas klīniskās procedūras.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb3BakalaursObligātsMāra Grieze