Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Daina Šmite
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Papildināt un padziļināt teorētiskās zināšanas un integrēt jaunākās zinātniskās atziņas saistībā ar ķermeņa un psihes mijiedarbības izpratni fizioterapijas kontekstā.

Priekšzināšanas

Zināšanas un iemaņas, kas apgūtas, lai gūtu fizioterapeita profesionālo kvalifikāciju un bakalaura grādu veselības aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Raksturo un izskaidro ķermeņa un psihes mijiedarbības fizioloģisko un pato-fizioloģisko būtību, pamatojot ar pierādījumiem no jaunākajiem pētījumiem. Raksturo fizioterapijas konceptuālos modeļus, kas integrē bio-psiho-sociālo modeli un ķermeņa-psihes vienotību un jaunākos zinātniskos atklājumus, kas ļauj tos pamatot.

Prasmes

Atpazīst un analizē psihisko faktoru ietekmi uz fiziskās funkcionālās izmeklēšanas rezultātiem un integrē tos novērtēšanas un klīniskās spriešanas procesā dažādās kompleksās situācijās fizioterapijā. Atpazīst un analizē psihosociālo faktoru mijiedarbību ar aktivitāšu ierobežojumu un pacienta sūdzībām, dažādās kompleksās situācijās fizioterapijā. Pielieto bio-psiho-sociālo modeli klīniskajā spriešanas procesā dažādās kompleksās un sarežgītās situācijās fizioterapijā.

Kompetences

Veido un attīsta fizioterapeita profesionālo darbību, integrējot izpratni par ķermeņa un psihes mijiedarbību, jaunākās zinātnes atziņas, radošus un inovatīvus risinājumus dažādām mērķa grupām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFM3MaģistrsObligātsLīva Tiesnese, Alise Berga-Kirilova, Daina Šmite
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv3MaģistrsObligāts