Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Ieva Rugina
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Iegūt zināšanas par ergoterapeita darbu ar klientiem/pacientiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas psiholoģijā, psihiatrijā, pediatrijā, ergoterapijā.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā students spēj atpazīt un definēt garīgās attīstības aizturi, spēj nosaukt un raksturot garīgās attīstības aiztures pakāpes.

Prasmes

Students spēj identificēt un attiecīgi izskaidrot ergoterapeita taktiku darbā ar mērķgrupu, spēj lietot Gunnar Kylen "Sapratnes" teoriju, kā arī spēj izmantot iegūtās zināšanas ergoterapeita praksē.

Kompetences

Spēj noformulēt un analizēt personu ar garīgās attīstības aizturi nodarbes veikšanas grūtības, spēj izstrādāt ergoterapeitiskās iejaukšanās plānu un loģiski noformulēt un izskaidrot plānotās metodes.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE4BakalaursObligāts