Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Deniss Hanovs, Deniss Hanovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija

Mērķis

Apgūt tos globalizācijas aspektus, kas visvairāk skar sabiedrības izmaiņas, akcentējot Baltijas valstu un Latvijas sociālās attīstības problēmas Eiropas un pasaules attīstības kontekstā.

Priekšzināšanas

Socioloģijas teorijas un pētniecības metodes.

Rezultāti

Zināšanas

Zina globalizācijas priekšvēsturi, ir apguvuši tās attīstību noteicošos faktorus, globalizācijas izpausmes un sekas dažādās sabiedrības funkcionēšanas jomās. Zina svarīgākās globalizācijas teorijas un autorus. Zina un saprot tautas attīstības koncepciju un indikatorus.

Prasmes

Prot pielietot apgūtās teorētiskās pieejas ikdienas dzīves situāciju analīzē, prot apkopot, analizēt un salīdzināt tautas attīstības pārskatos apkopoto informāciju, jo Tautas attīstības pārskati piedāvā augstā profesionālā līmenī sagatavotu un analizētu sociālo informāciju, kas var noderēt kā atdarināšanas vērts paraugs maģistra programmas studentiem.

Kompetences

Kritiski analītiska pieejas veidošana.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM3MaģistrsObligāts