Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2003 - 2008

Mazākumtautību lietu departamenta direktors

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

- Nodrošināt Latvijas valsts politikas īstenošanu pretdiskriminācijas jomā un starptautiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības institūcijām (Fundamental Rights agency; DG Employment and social affairs)

- Veidot un īstenot valsts politikas plānošanas dokumentus

2004 - pašlaik

Komunikācijas profesors Rīgas Stradiņa universitātē

Rīgas Stradiņa universitāte

_ Nodrošināt pedagoģisko procesu (lekcijas bakalaura, maģistra studiju programmās);

- Vadīt maģistra un doktora darbus;

- Rīkot starptautiskās zinātniskās konferences;

- Īstenot starptautiskus projektus pētniecībā (ERAF, ESF, Norvēģijas finanšu instrumenti posmā no 2010.- līdz 2012.;

- 2015. g. Workpackage 4 vadītājs LU un Norvēģijas finanšu instrumenta projektā Gender, Culture and Power: Diversity and Interactions in Latvia and Norway ​vadītājs.

- 2017.g. novembrī Simpozijs "Memory- access denied?" Helsinku universitātē.

- 2019.g. zinātnisko rakstu krājuma "Memory-access denied?" redaktors (sadarbībā ar Igoru Gubenko, LU)

2009 - 2014

Starptautisko projektu vadītājs

Frīdriha Eberta fonda pārstāvniecība Latvijā (Ebert Stiftung)

- vispārējā projektu vadība;

- finanšu dokumentu sagatavošana, atskaišu, gada pārskatu sagatavošana;

- nacionālā un starptautiskā mēroga konferenču, izdevumu, analīžu sagatavošana angļu, vācu valodā; ​

- konferenču vadīšana;

- informatīvu kampaņu un preses konferenču plānošana, rīkošana.​

Izglītība

2001 - 2003

Doktora grāds mākslās/kultūras teorija

Latvijas Kultūras akadēmija

1999 - 2001

Maģistra grāds kultūras teorijā

Latvijas Kultūras akadēmija

1995 - 1999

Bakalaura grāds. Starptautiskie kultūras sakari. Vācija-Latvija/Lielbritānija-Latvija

Latvijas Kultūras akadēmija

Sasniegumi

Publikāciju kopskaits 2000.-2019. - 83

No tām grāmatas - 13

Zinātniskie raksti - 70

Piem.:

1)Hanovs D. Dažādības vadība piecās Latvijas pašvaldībās. – Rīga: Turība, 2012. – 250 lp. [Diversity management in five local communities in Latvia]

2)Hanovs D., Teraudkalns V. Ultimate Freedom- No Choice: Authoritarianism in Latvia 1934-1940. Amsterdam: BRILL, 2013. – 280 pages

3)Hanovs D. Eiropas aristokrātijas kultūra 17.- 19.gs. – Rīga: Zinātne, 2013. – 320 lp. (otrais, papildinātais izdevums - second edition– 2014.g.) [Culture of European aristocracy 17-19th century]

4)Daija P., Hanovs D., Jansone I. Civilizāciju karš? Pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās. Latvijas versijas. Rīga : Zinātne, 2015.

5)Hanovs D., Jansone I., Vērdiņš K. (red.) Dzimtes konstruēšana III. Rīga: Avens un partneri, 2016.

6) Gubenko I., Hanovs D., Malahovskis V. (eds.) The New Heroes. The Old Victims. Politics of memory in Russia and the Baltics. Riga: Zinatne, 2016.

7)Dons atgriežas: V.A. Mocarta opera "Don Giovanni" 18.gs. komunikācijas telpā. Rīga: Zinātne, 2016. 400 lp.

Kolēģi

Anda Rožukalne
Dekāne, Katedras vadītāja, Docētāja
Sergejs Kruks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Sandra Mihailova
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ilva Skulte
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anda Laķe
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Klāvs Sedlenieks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Alnis Stakle
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ruta Siliņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Valdes locekle
Ieva Puzo
Vecākā pētniece