Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Filozofija; Filozofijas vēsture

Mērķis

Kursa ietvaros studentiem tiek sniegts pārskats par Eiropas kultūras mantojuma saturu, ar mērķi nodrošināt studējošo vispārējā humanitārā redzesloka paplašināšanu, kas ir svarīgs priekšnoteikums speciālistu kvalifikācijas celšanai sabiedrisko attiecību un žurnālistikas nozarēs, vienlaicīgi novēršot vispārējas humanitāras kultūru kompetences sairšanu interneta laikmetā.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūtas zināšanas par Eiropas ideju vēstures attīstību no antīkās kultūras līdz 18. gs beigām, izcilākiem kultūrpolitikas pārstāvjiem, māksliniekiem un literātiem, kā arī mediju ekspertiem, par tehnoloģisko attīstību, filozofiskiem un politiskiem diskursiem Rietumeiropā.

Prasmes

Kritiski analizēt dažādu laikmetu pamattekstus Eiropas kultūrā.

Kompetences

Veidot dialogu un prezentācijas par kursa tēmām, argumentēt, veidot patstāvīgus kritiskus darbus.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.