Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Kurss bakalaura programmas sākumā iecerēts kā komunikācijas teorētisko pamatu skaidrojums. Tā mērķis ir sniegt pamatzināšanas komunikācijas teorijās, analizēt komunikācijas dažādos veidus un atšķirīgās pieejas komunikācijas teoriju veidošanā, kā arī šo teoriju vēsturi, sniedzot pārskatu par svarīgākajiem komunikācijas teoriju jēdzieniem, likumiem, komunikācijas modeļiem un to elementiem, iemācīt studentiem precīzi lietot komunikācijas teoriju galvenos terminus un piemērot apgūtos teorētiskos modeļus komunikācijas situāciju analīzē.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studenti pārzina komunikācijas teorijas un to veidus.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studenti orientējas komunikācijas teorijās, pārzina to galvenos elementus, dažādus līmeņus un pieejas, prot praktiski analizēt komunikācijas situāciju.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studenti iegūst kompetenci komunikācijas teoriju jomā un analīzes pamatos.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FON1BakalaursObligātsSarmīte Meinerte
Multimediju komunikācija, MKN1BakalaursObligātsSarmīte Meinerte