Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Henrijs Kaļķis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Vadībzinātne; Tirgzinības un reklāma
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika

Mērķis

Sniegt zināšanas par ilgtspējīgā starptautiskā mārketinga būtību, pamatot tā nepieciešamību mūsdienu starptautiskajā uzņēmējdarbībā, parādīt starptautiskā mārketinga vides specifiku, iemācīt analizēt praktiskās situācijas starptautiskā mārketinga stratēģijas izstrādāšanā un realizēšanā.

Priekšzināšanas

Zināšanas par vadībzinātnes, mārketinga pamatprincipiem, kā arī par starpkultūru biznesa attiecību īpatnībām.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas un viņiem veidojas izpratne par ilgtspējīgā starptautiskā mārketinga nepieciešamību un būtību, tā vidi un realizēšanas metodēm mūsdienu starptautiskās konkurences apstākļos.

Prasmes

Studenti pratīs apgūtās teorētiskā zināšanas pielietot praksē: izpētīt starptautiskā mārketinga vidi, izmantot segmentēšanu un pozicionēšanu, izstrādāt stratēģiju ieiešanai ārvalstu tirgos. Pielietot mārketinga rīkus mārketinga mērķu sasniegšanai.

Kompetences

Kursu apguvušais students pratīs izmantot sistemātisku pieeju mārketinga jautājumu risināšanā, varēs orientēties mūsdienu sarežģītajā starptautiskās uzņēmējdarbības un starptautiskā mārketinga vidē, kā arī spēs ieteikt atbilstošu analīzi un instrumentus, lai atbalstītu mārketinga lēmumu pieņemšanu ilgtspējīga starptautiska mārketinga kontekstā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM1MaģistrsObligāts
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTMe1MaģistrsObligāts
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM1MaģistrsObligāts
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVMe1MaģistrsObligāts