Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anda Upmale, Anda Upmale-Puķīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija

Mērķis

Attīstīt zināšanas, prasmes un kompetenci individuālās supervīzijas procesa vadīšanai.

Priekšzināšanas

Supervizora profesionālā darbība.

Rezultāti

Zināšanas

Analizējot mācību supervīzijas, studējošais teorētiski izskaidro individuālās supervīzijas funkcijas, individuālās supervīzijas procesa priekšnoteikumus un veidojošos faktorus, dažādu supervīzijas fokusa punktu nepieciešamību dažādas profesionālajās vidēs. Raksturo un apraksta reflektīvā apļa modeļa un psihodinamisko konceptu izmantošanu individuālā supervīzijā, supervīzijas plānošanas un rezultātu novērtēšanas iespējas.

Prasmes

Individuālās mācību supervīzijās, kas novadītas simulācijas spēles veidā, studējošais izmanto reflektīvā apļa modeli un tam atbilstošas intervences. Gadījuma analīzēs nosaka supervīzijas funkcijas, fokusa punktus un novērtē supervīzijas procesa dinamiku un rezultātus. Noformē dokumentāciju, kas saistīta ar mācību supervīzijas procesa un rezultātu apkopojumu.

Kompetences

Studējošais veic individuālās supervīzijas procesu gadījumu analīzes, organizē un vada mācību supervīzijas simulācijas spēles veidā, atbilstoši gadījumu analīzē aprakstītā supervizējamā vajadzībām un profesionālās vides specifikai. Veicot mācību supervīziju, ievēro profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus. Mācību supervīzijas laikā un, analizējot mācību supervīzijas, atpazīst savus profesionālos ierobežojumus un iespējas. Veic profesionālās izaugsmes dienasgrāmatu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM1MaģistrsObligāts