Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Infektoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ludmila Vīksna
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Infekcijas slimības

Mērķis

Sniegt studentiem informāciju par infektoloģiju un speciālo epidemioloģiju apjomā, kas nepieciešams zobārstniecībā.

Priekšzināšanas

Anatomijā, histoloģijā, mikrobioloģijā, virusoloģijā, imunoloģijā, bioķīmijā, bioloģijā, parazitoloģijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, patoloģiskajā anatomija, propedeitikā un farmakoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie spēs klasificēt infekcijas slimības pēc etioloģiskām, epidemioloģiskām, klīniskām pazīmēm, formulēt slimības verifikācijas diagnostiskās metodes, analizēt iegūtos rezultātus, definēt veselības aprūpes apjomu sabiedrības veselības aspektā zobārstniecības kontekstā.

Prasmes

Atpazīt konkrētu slimības simptomu un iegūt papildus nepieciešamos anamnēzes (dzīves, slimības, epidemioloģiskās) un laboratorās izmeklēšanas datus, novērtēt konkrēto izmeklējumu datus iesakot vērsties pie ārsta – speciālista, realizēt nepieciešamos profilakses nosacījumus.

Kompetences

Profesionāli sadarboties ar kolēģiem un speciālistiem, pilnveidot patstāvīgas un kolektīvās mācīšanās kompetenci, veidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu un sabiedrības veselību.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz7MaģistrsObligātsLinda Barkāne, Ginta Balode, Monta Madelāne, Iļja Drjagunovs, Gundars Lācis, Aleksandrs Černušenko, Angelika Krūmiņa, Gunta Stūre, Ludmila Vīksna, Sniedze Laivacuma, Guntis Karelis, Iveta Ozere
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF7MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF7MaģistrsObligāts