Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Teorētisko pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve klīniskā aprūpē, apgūt prasmes procedūru izpildē. Veidot izpratni par rehabilitācijas principiem, to pielietošanu māsas praksē.

Priekšzināšanas

Vispārējā patoloģija, Patoloģiskā fizioloģija, Anatomija, Mikrobioloģija ar virusoloģiju un parazitoloģiju.

Rezultāti

Zināšanas

Students zinās studiju kursā iekļauto manipulāciju mērķus, indikācijas un kontrindikācijas. Students zinās studiju kursā iekļauto manipulāciju posmus.

Prasmes

Students spēj sekmīgi demonstrēt studiju kursā iekļauto manipulāciju izpildi uz manekena.

Kompetences

Spēja nodrošināt pacientam labāko iespējamo komforta līmeni un drošu vidi. Spēja administrēt medikamentozos un ārstniecības līdzekļus. Spēja veikt brūču aprūpi. Spēja izvērtēt un nodrošināt pacienta oksigenāciju. Spēja nodrošināt šķidruma un uztura uzņemšanu pacientam. Spēja nodrošināt klīniskās procedūras eliminācijas procesiem. Spēja sagatavot un līdzdarboties pacientu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām un piedalīties to veikšanā. Spēja nodrošināt pacienta mobilizāciju.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF3BakalaursObligātsInta Višņevska, Dina Berloviene, Eva Cela, Evija Melbārde, Lilija Antoņēviča, Inguna Leite, Anita Znotiņa, Ineta Raudova, Ailī Horna-Butkeviča, Solvita Smilgzieda, Inese Kravcova
Māszinības, LFMZFb3BakalaursObligātsInta Višņevska, Dina Berloviene, Eva Cela, Evija Melbārde, Lilija Antoņēviča, Inguna Leite, Anita Znotiņa, Ineta Raudova, Ailī Horna-Butkeviča, Solvita Smilgzieda, Inese Kravcova
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF2BakalaursObligāts
Māszinības, LFMZFb2BakalaursObligāts