Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:8 / 12
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Klīniskās prakses mērķis ir attīstīt un nostiprināt profesionālo kompetenci, lai spētu realizēt ergoterapeitisko iejaukšanos dažādos prakses kontekstos atbilstoši ergoterapeita profesijas standartam, izmantojot Latvijā apstiprinātas ergoterapijas tehnoloģijas un uz pierādījumiem balstītu praksi.

Priekšzināšanas

Iepriekšējos studiju gados iegūtās zināšanas un prasmes nozares teorētiskajos un profesionālās specializācijas studiju kursos.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs:
• atpazīt nodarbes veikšanas grūtības dažādu vecuma grupu pacientiem;
• izskaidrot un pamatot ergoterapijas prakses procesa atšķirības dažādos sabiedrības un prakses kontekstos;
• raksturot ergoterapijas prakses procesu pacientiem ar somatiskām saslimšanām;
• izskaidrot un pamatot ergoterapeita taktiku dažādu somatisku saslimšanu gadījumā.

Prasmes

Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs:
• pielietot ergoterapeita prakses procesā nodarbes veicināšanas prasmes;
• novērtēt pacienta nodarbes statusu, cerības un potenciālu izmaiņām;
• analizēt pirmreizējos novērtēšanas datus un interpretēt novērtējumu;
• izglītot pacientu, tuviniekus un citus rehabilitācijas komandas locekļus par novērtēšanas rezultātiem;
• formulēt īstermiņa un ilgtermiņa terapijas mērķus;
• izstrādāt terapijas plānu saskaņā ar ilgtermiņa un īstermiņa terapijas mērķiem;
• realizēt uz pierādījumiem balstītu terapijas plānu ar pacienta aktīvu līdzdalību;
• pielietot Latvijā apstiprinātas ergoterapijas tehnoloģijas;
• novērtēt un dokumentēt terapijas rezultātu, analizēt novērtēšanas datus un interpretēt novērtējumu;
• sagatavot rakstiskas un mutiskas rekomendācijas.

Kompetences

Studējošais, izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes, spēs realizēt ergoterapijas prakses procesu darbā ar pacientu/ klientu un tuviniekiem somatiskajā medicīnā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE7BakalaursObligātsZane Liepiņa, Toms Bērants, Diāna Čunčule, Agnese Kārkliņa, Agrita Kalniņa, Olga Kožinova, Dace Lietavniece, Zoja Osipova, Terēze Meire, Elza Sebre, Krista Zalcmane, Solvita Ķerve, Linda Celmiņa-Ķeze