Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Daina Vanaga
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veidot izpratni un veicināt pamatzināšanu apguvi par krīzēm un par krīzes intervenci sociālajā darbā.

Priekšzināšanas

Zināšanas saskarsmes, sociālajā un attīstības psiholoģijā; zināšanas par sociālā darba metodēm; zināšanas par sociālā darba intervenci; sarunu veidošanas un vadīšanas prasmes un iemaņas; zināšanas par cilvēka žestu un ķermeņa valodu.

Rezultāti

Zināšanas

Spēs:
• izprast cilvēka psihisko, kognitīvo, emocionālo, sociālo attīstību un attīstības īpatnības katrā vecumposmā;
• definēt krīzes veidus un pazīmes;
• atpazīt aizsardzības mehānismus;
• aprakstīt psiholoģiskās un sociālās palīdzības iespējas cilvēkiem krīzes situācijās.

Prasmes

Kursu beidzot studenti pratīs:
• konstruēt profesionālā atbalsta modeli;
• noteikt palīdzības formas krīzes situācijā;
• demonstrēt sarunu veidošanas prasmes ar krīzē nonākušu cilvēku.

Kompetences

Prot iegūtās zināšanas un prasmes pielietot sociālajā darbā ar krīzes situācijā nonākušiem klientiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD3BakalaursObligāts
Sociālais darbs, SDN5BakalaursObligāts