Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Marika Lotko
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar zinātniskās metodoloģijas pamatprincipiem un to pielietošanu; iepazīstināt ar zinātniski pētnieciskā darba organizēšanu, plānošanu un realizāciju.

Priekšzināšanas

Apgūts studiju kurss Pētniecības metodoloģija un loģika.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie padziļināti pārzina zinātniskās metodoloģijas pamatprincipus un to pielietošanu; pārzina zinātniski pētnieciskā darba plānošanas un realizācijas soļus.

Prasmes

Lasīt, atlasīt un strukturēt zinātnisko literatūru un sagatavot literatūras pārskatu par izvēlēto tematu; patstāvīgi plānot darba dizainu; spēj atlasīt zinātniski pētnieciskā darba tematam atbilstošas pētniecības metodes; spēj plānot un realizēt pētniecisko metožu pielietošanu.

Kompetences

Studējošie spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot; spēj pielietot pētnieciskās metodes, lai veiktu pētniecisko darbību.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD2BakalaursObligāts
Sociālais darbs, SDN2BakalaursObligāts