Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Sociālais darbs. Izglītība, pētniecība, prakse 2021

Lolita Vilka, Anita Ābele, Ārija Baltiņa, Povilas Beseckas, Liāna Deklava, Dace Erkena, Inta Gerharde, Estere Glūdiņa, Vida Gudžinskiene, Kaie Kranich, Madara Lārmane, Marika Lotko, Kadri Maikov, Mārtiņš Moors, Baiba Paševica, Edvarts Pāvulēns, Ramona Petraviča, Katriina Pylkkänen, Kaspars Prūsis, Dace Rence, Rita Rindža, Evija Rutmane, Silva Rupaine, Vēsma Sandberga, Dagnija Staķe, Irripugi Shelomi Pramoshitha Perera, Ilze Trapenciere
Rīgas Stradiņa universitāte, 2021

Sociālais darbs. Izglītība, pētniecība, prakse 2017

Lolita Vilka, Anita Ābele, Laura Arāja, Ārija Baltiņa, Klinta Beļūne, Dace Erkena, Jeļena Hodakovska-Migunova, Maksims Ivanovs, Alise Kalniņa, Marta Kalniņa, Līva Kamarūta, Kristiāna Kaminska, Marika Lotko, Daniels Markovičs, Mārtiņš Moors, Linda Puriņa, Jānis Reirs, Inese Strauta, Ilze Trapenciere, Jānis Vētra
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Social Work Case Analysis. Global Perspective

Sastādītāja: Marika Lotko
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Darba pieredze

2008 - pašlaik

Lektors

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Labklājības un sociālā darba katedra

2016 - 2017

Pētniece

Rietumvirdžīnijas universitāte (ASV)

Pētījums “Positive Outcomes of Animal Assisted Therapy (AAT) for Children Who Face Social Problems”

2014 - 2016

Maģistra studiju programmas „Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem” vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Labklājības un sociālā darba katedra

2015 - 2016

Projekta eksperte

Stopiņu novada domes Sociālais dienests

2011 - 2013

Sociālā darbiniece

Stopiņu novada domes Sociālais dienests

2008 - 2013

Sekretāre-lietvede

Rīgas Stradiņa universitāte, Labklājības un sociālā darba katedra

2013 - 2013

Brīvprātīgā

International Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue, Armēnija

Vasaras nometņu jauniešiem organizēšana un nodrošināšana.​​

2011 - 2011

Metodiķe:

Klīnisko sociālo darbinieku asociācija

2006 - 2008

Sociālā rehabilitētāja; projektu asistente

Resursu centrs sievietēm “Marta”, www.marta.lv

Izglītība

2008 - 2010

maģistra grāds sociālajā darbā

Rīgas Stradiņa universitāte

2004 - 2008

bakalaura grāds sociālajā darbā

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2017.g. Dalība Labklājības ministrijas rīkotajā vasaras skolā ar mērķi strādāt pie Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodeksa;

2017.g. Dalība konferencē “Social Work Education in Europe: Challenging Boundaries, Promoting a Sustainable Future” (Parīze, Francija) ar tēmu "Interrelationship between education and practice for sustainable development of the Social Work profession in Latvia";

2016.g. Apliecība par apgūtu mācību programmu “Darbs ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā “Proti un dari!”;

13.-10.2015. ic-PSIRS starptautiskā konference Political Science, International Relations and Sociology, presentation "Mutual Expectations of Employer and Employee as Employability Affecting Factor" Stambula, Turcija; 29.06.-02.07.2015. Social Work Education in Europe: Towards 2025, prezentācija "Feature of Social Work Education in Two Transition Countries – Croatia and Latvia – Commonalities and Differences", Milāna, Itālija;

26.-28.11.2014. g. Stenda referāts „Comparative Analysis of Outreach Work with Street Children in Latvia, Czech Republic and India" un prezentācija „Decent Work for Youth„ konferencē „5th International interdisciplinary scientific conference „Society. Health. Welfare." Tēzes publicētas tēžu krājumā.

2014.g. dalība International Scientific Conference „XI. Hradec Days of Social Work: Social Work in the Context of Human Rights" (Hradec Kralove, Čehija); 2014 Sertifikāts par dalību "European Forum on Social Innovations for Healthy and Active Life Expectancy";

2014. g. 9. starptautiskā konference „Social Work in a „cold climate": fighting for good practice in times of austerity" ar referātu „Social Work Education in Development of Professional Competence: a Comparative Study" (Durhama, Lielbritānija);

2014.g. Dalība ERASMUS intensīvajā programmā „From farm to fork: food selfsufficiency as social right" ar semināru „Socioeconomic perspective in Social Work" (Ļubļana, Slovēnija);

2014.g. Dalība ERASMUS docētāju apmaiņā Complutense University of Madrid ar semināru „Formal and non-formal methods in outreach work with street children";

2013.g. 4th International Interdisciplinary Scientific Conference „Society. Health. Welfare";

2013.g. Stažēšanās International Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue, Educational Summer Camp Let`s Do ICL Outdoor" Armēnijā;

2013.g. Sertifikāts par dalību CIF – Norwegian International Program;​

2012.g. Diploms par dalību kursā „Ievads projektu vadībā" angļu valodā;

2012.g. Apliecība par dalību „Starptautisko partneru piesaiste un kopīgo projektu izstrāde" angļu valodā;

2012.g. Sertifikāts par kursa „Projektu vadība"apgūšanu;

2012.g. Sertifikāts par „Statistika pētnieciskajā darbā – metodoloģiskie un praktiskās izmantošanas aspekti" profesionālās pilnveides programmas apguvi;

2011.g. Dalība ERASMUS docētāju apmaiņā Complutense University of Madrid „Human trafficking and violence phenomena: problems and solutions";

2011.g. Sertifikāts par dalību akadēmiskajā lasījumā „Sociālais darbs ar cilvēkiem bez pajumtes";

2011.g. Dalība seminārā „E-Safety" Čehijā;

2011. g. „Nodarbinātība – neatkarīgākai dzīvei atbalsta (atbalstīta darba) pasākumi grupu dzīvokļos dzīvojošajiem jauniešiem un bāreņiem ar garīgās attīstības traucējumiem";

11.-12.11.2010. g. Stenda referāts „Psychosocial changes in the Image of Women Engaged in Prostitution" konferencē „3rd International interdisciplinary scientific conference „Society. Health. Welfare."

18.-19.11.2011. g. Dalība konferencē „Human Rights and Violent Behaviour: The Social and Educational Perspective" Kipra, Nikozija.

 

Vadītie studiju kursi

Ētika

Ielu sociālais darbs

Ievads specialitātē un sociālā darba pamati

Profesionālā komunikācija

Sociālā palīdzība

Sociālais darbs

Sociālais darbs makrolīmenī un kopienā

Uz pierādījumiem balstīts sociālais darbs

Prakse sociālajā darbā

Docētie studiju kursi

Ētika

Ielu sociālais darbs

Ievads specialitātē un sociālā darba pamati

Profesionālā komunikācija

Sociālā palīdzība

Sociālais darbs

Sociālās drošības sistēma Latvijā

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Lotko, Marika. Ponijs rozā kedās un citi zvēri. Žurnāls 36,6. 2017.

Smirnova, Marika. Family contact points in everyday life: comparative analyze between Latvia and Czech Republic / M.Smirnova // Families at risk- international perspectives. (Mainz, Germany, 2015). P.83.-95.

Lotko, Marika. Comparative analysis of outreach work with street children in Latvia, Czech Republic and India [Elektroniskais resurss] / M.Lotko, M.Leikuma, M.Gopalswamy Battle // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - Vol.30 (2016), article No.00035. - 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.26-28, 2014). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.shs-conferences.org/fr/articles/shsconf/abs/2016….

Lotko, M., Razgale, I., Vilka, L. “Mutual Expectations of Employers and Employees as Factor Affecting Employability”. The European Journal of Social and Behavioural Sciences EJSBS. 2015. Pieejams arī tiešsaitē: http://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/ejsbs199.pdf

Smirnova, Marika. Psychosocial changes in the image of women engaged in prostitution / M.Smirnova // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00029-p.1-00029-p.4. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Smirnova, Marika. Women engaged in prostitution psychosocial portrait / M.Smirnova // Proceedings of the International Conference "Human Rights and Violent Behaviour : The Social and Educational Perspective " (Nicosia, Cyprus, Nov. 18-19, 2011). - Nicosia, 2012. - P.293-305.

 

 

Grāmatas un brošūras

2013.g. Razgale, Ilvija. Description of the need for management competencies to be included in social work programmes. Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Razgale, M.Smirnova // Management competencies in social work across the Baltic States: identifying possibilities for improvement [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Kaunas, 2013. - P.18-20. - Resurss aprakstīts 2014.g. 15.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/eng/images/Documents/Management_guidelines.pdf

 

 

Tēzes

2015.g. Smirnova, Marika. Mutual expectations of employer and employee as employability affecting factor [Elektroniskais resurss] / M.Smirnova, L.Vilka, I.Razgale // Future Academy Multidisciplinary Conference (Istanbul,Turkey , Oct.13-17, 2015) : Abstracts Book [Elektroniskais resurss]. - Istanbul, 2015. - P.13. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/AbstractBookicPSIRS2015.pdf

2014.g. Smirnova, Marika. Comparative analysis of outreach work with street children in Latvia, Czech Republic and India / M.Smirnova, L.Leikuma, M.G.B.Batle // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.68-69.

2014.g. Vilka, Lolita. Decent work for youth / L.Vilka, M.Smirnova // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.82.

2013.g. Ābiķe, Inga. Vardarbību partnerattiecībās veikušu personu sociālā rehabilitācija / I.Ābiķe, M.Smirnova // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 393.lpp.

2012.g. Smirnova, Marika. Animal assisted therapy as effective component of social work in work with clients / M.Smirnova // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.97.

2010.g. Smirnova, Marika. Psychosocial changes in the image of women engaged in prostitution / M.Smirnova // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.85.

 

Projekti

 

2017.g. - pašlaik Sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija Ventspils pilsētā 2017.-2022. gadam;

2015.g. - pašlaik Darbs pie metodoloģiskā krājuma "Social Work Cases: Global Perspective" izstrādes;

2014 – 2017 „Sociālo un politisko transformāciju trajektorijas Latvijā pēckrīzes period” (Valsts pētījumu programma);

2014 – 2016 Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana;

​2013 – 2014 Ļubļanas Universitāte sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti „From farm to fork: food self-sufficiency as social right";

​2013 – 2016 Social Innovations Promoting Active and Heath Ageing (InnovaAge);

​2011 – 2014 Mykolos Romeris universitāte sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti īsteno projektu Development of Joint Study programmes", „Implementation of Joint Study Programmes";'

​2013 – 2014 Koplingas universitāte sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Labklājības un sociālā darba katedru, Eichstätt-Ingolstadt Katoļu universitāti, Tartu Universitāti un Baltijas-Vācu universitāti īsteno projektu „Management Skills In Social Work Across the Baltic States";

​2012-2014 KPMG sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitāti „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām sociālās palīdzības politikas jomā".​

 

Apbalvojumi un atzinības

Atzinības raksts no LM par ilgstošu un neatlaidīgu ieguldījumu labklājības nozares un tās izglītības attīstībā (2014)

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

C.I.F. Latvija biedre, Eiropas sociālā darba skolu asociācijas izpildvaras komitejas leocekle, „Dzīvnieku brīvība" biedre

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" vadītāja, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas direktore, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis
Gunta Bēta
Docētāja, Docētāja