Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Doktorantūras nodaļa
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Jeļena Ļubenko
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Doktora
Mērķauditorija:Psiholoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Klīniskā psiholoģija

Mērķis

Padziļināt izpratni par datu analīzes statistikas metodēm psiholoģijas pētījumos un pilnveidot prasmes to lietojumam pētījumu rezultātu apstrādei un analīzei, attīstot spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus par piemērotu statistikas metožu lietošanu izvirzīto hipotēžu pārbaudīšanai vai pētījuma jautājumu noskaidrošanai.

Priekšzināšanas

Maģistra līmeņa pieredze pētniecībā, zināšanas par statistiskas datu apstrādes metodēm.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais lieto korektu matemātiskās statistikas terminoloģiju; izskaidro atšķirības starp dažādām univariatīvās un multivariatīvās statistikas metodēm; apraksta statistisko modelēšanu.

Prasmes

Atlasa kvantitatīvajā stratēģijā veiktus zinātniskos pētījumus, izskaidro publikācijā atspoguļotos rezultātus, ņemot vērā pētījuma dizaina ierobežojumus; tehniski pārvalda dažādu statistikas metožu izpildi; analizē statistiskos rādītājus; korekti apraksta iegūtos rezultātus.

Kompetences

Analizē publicētu pētījumu rezultātus; izmanto atbilstošas kvantitatīvās datu apstrādes metodes, lai risinātu pētījumā formulētos uzdevumus; analizē iegūtos datu apstrādes rezultātus un formulē korektus secinājumus, veido pētījuma shēmu kvantitatīvajā stratēģijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija1DoktorantūraIerobežota izvēleJeļena Ļubenko, Viktorija Perepjolkina, Ilze Koroļeva
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija1DoktorantūraIerobežota izvēleJeļena Ļubenko, Viktorija Perepjolkina
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija1DoktorantūraIerobežota izvēleJeļena Ļubenko, Viktorija Perepjolkina