Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Docents

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

pašlaik

Vadošais pētnieks

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Psiholoģijas laboratorija

pašlaik

Vadošais pētnieks

Aizsardzības ministrija, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Projekta Nr. 48- 23/2017/0452. 2017. - 2020. „Projekts: Datorizētas indivīda personības novērtēšanas sistēmas izstrāde".

2014 - 2019

Lektors

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2014 - 2016

Pētnieks, vadošais pētnieks (kopš 2014.g decembra)

Valsts probācijas dienests. Projekts Nr.LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”

2012 - 2014

Psihologs

Nacionālie Bruņotie spēki, Mācību un vadības pavēlniecība.

2011 - 2012

Izglītības psihologs

Rīgas 34. Vidusskola.

2006 - 2011

Izglītības psihologs

Rīgas 255. pirmsskolas izglītības iestāde.

pašlaik

Pētnieciskie projekti

COVID-IMPACT projekts (Pārvarēšanas mehānismi un uzvedība COVID-19 pandēmijas laikā) (2020-2021)

 

MePlusMe tīmekļa intervences aprobācija (2018-2019)

 

Intelekta struktūras testa adaptācija Latvijā (2018 - 2020)

 

Pieteiktie starptautiskie pētījuma projekti:

"BePresent – An Artificial intelligence driven integrated, personalized parental skills management tool" pieteikums Nordforsk grantam Valsts sektora digitalizācijas uzsaukumā.

Izglītība

2007 - 2011

Doktora grāds klīniskajā psiholoģijā. Diploma sērija D Nr. 0464.

Latvijas Universitāte

*Promocijas darba nosaukums "Pusaudžu pašefektivitāte un uzvedības problēmas ģimenes psiholoģiskās vides kontekstā. Longitudināls pētījums"; promocijas darba vadītājs: Prof. Sandra Sebre)

2005 - 2007

Maģistra grāds psiholoģijā ar izcilību (specializācija: klīniskais psihologs). Diploma sērija PD C Nr. 2523.

Rīgas Stradiņa universitāte

2001 - 2005

Bakalaura grāds sociālajās zinātnēs ar izcilību (Diploma sērija BD A Nr. 3501)

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Pieagušo uzvedība un stresa pārvarēšana COVID-19 pandēmijas laikā;
  • Intelekta testa adaptācija;
  • Pašefektivitāte un motivācija;
  • Tīmekļa intervences psiholoģijā.​

 

Vadītie studiju kursi

Pētījums psiholoģijā

Digitālo tehnoloģiju pielietojums psiholoģijā

Kvantitatīvās pētniecības metodes psiholoģijā (multivariatīvā statistika un modelēšana)

Aptauju izstrāde un adaptācija zinātniski pētnieciskā darbā

Pašefektivitāte un pašregulācija

Pašizpēte

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

  • Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija, biedrs
  • Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, biedrs
  • Latvijas Testu komisija, biedrs

 

Zinātniskās publikācijas

 

Perepjolkina, V., Ļubenko, J., Koļesņikova, J., Mārtinsone, K., & Stepens, A. (2019, August). Incremental Role of Pathological Personality Traits in the Prediction of Suicidal Ideation in General and Psychiatric Inpatient Sample. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. (Vol. 73, No. 4, pp. 356-363). Sciendo.

 

Ļubenko, J., Perepjolkina, V., Mārtinsone, K., Rancāns, E., & Stepens, A. (2018, March). The relationship between suicide ideation, depressive symptoms and personality traits in elderly: pilot study results. In International Scientific Conference" SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATIONSIE2018".

 

Krūmiņa, A. A., & Ļubenko, J. (2016). Web-Based Intervention for Developing Long-Term Health Literacy of Individuals: Possibilities and Limitations. Journal of Teacher Education for Sustainability, 18(1), 69-83.

 

Skreitule-Pikse, I., Sebre, S., & Lubenko, J. (2010). Child behavior and mother-child emotional availability in response to parent training program: Moderators of outcome. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1418-1424.

 

Skreitule-Pikse, I., Sebre, S., & Lubenko, J. (2011, January). Mother's sense of competence, motherchild emotional availability, and child's behavior in response to parent training program. In INFANT MENTAL HEALTH JOURNAL (Vol. 32, No. 3, pp. 256-256). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY-BLACKWELL.

 

Ļubenko, J., & Sebre, S. (2007). Adolescents’ identity achievement, attachment to parents and family environment. Baltic Journal of Psychology, 8, 37-48. 22

 

Starptautiskās konferences

 

Lubenko, J., Tzotzoli, P. (2019). MePlusMe online support system for HE students: Feasibility study results. 6th Scientific meeting of European Society for Research on Internet Interventions, Copenhagen, Denmark.

 

Lubenko, J., Perepjolkina, V., Koļesņikova, J., Streļcova, M. & Stepens, A. (2019). Usability of Personality assessment in Military settings. Oral presentation. 61st Conference of International Military Testing Association, Tallinn, Estonia.

 

Lubenko, J., Ivzāns, I. & Tzotzoli, P. (2019). Psychological and demographic characteristics of students participating in MePlusMe project. RĪGA STRADIŅŠ UNIVERSITY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES "PLACES". Abstracts, pp 82.

 

Terehova, R. & Lubenko, J. (2019). Relationship between Quality of Life and Perceived Social Support for Dementia Patients in Social Care Institution. RĪGA STRADIŅŠ UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL AND HEALTH CARE SCIENCES "Knowledge For
Use in Practice". Abstracts, pp 323.


Perepjolkina, V., Kolesnikova, J., Lubenko, J., & Stepens, A. (2018). Pathological personality traits among patients with alcohol use disorder: assessment of comorbidity of personality pathology and
alcohol dependence. 2ndWorld Congress of theWorld Association on Dual Disorders. Abstracts, pp 40. Iegūts no https://www.europad.org/wadd/MaterialePDF/HARCP-2018-V20-Ns…

 

04. – 07.08.2015. EAPL and World International Conference on Psychology & Law "Current Challenges for Psychology and Law", Nuremberg, Germany. Poster presentation: Different approaches to the evaluation of correctional program efficacy: The experience of the Probation Service of Latvia. Abstract book, p. 159.

 

05.-06.05.2015. 13th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development. Culture. Education: Interplay of Traditions and Innovations in Education for Sustainable Development, Riga, Latvia. Oral presentation: Web-based intervention for developing long-term health literacy of individuals: Advantages and limitations. Abstract book, p.37.

 

10.- 11.04.2015. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference: Veselības psiholoģija, veselības rekreācija un mākslu terapija veselības veicināšanai, Riga, Latvia. Uzstāšanas tēma: E-psiholoģijas iespējas un izaicinājumi.

 

10.-13.09.2014. 14th Annual Conference of the European Society of Criminology, Prague, Czech Republic. Oral presentation: Delivery of Correctional Programs in State Probation Service of Latvia: Facilitators' Perspective.

 

16.-17.05.2013. The International Baltic Military Psychology Forum, Kaunas, Lithuania. Oral presentation: Unit morale. The overview of recent research and the experience of the National Armed forces of Latvia.

 

 

 

Grāmatas un brošūras​​

 

 

Deklava, Liāna. Stresa un veselības savstarpējā saistība / L.Deklava, J.Ļubenko // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 5.6.nod., 180.-193.lpp.

 

Ļubenko, Jeļena. Psiholoģiskā palīdzība tīmeklī : tiešsaistes konsultēšana un tīmekļa intervences / J.Ļubenko // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 10.2.nod., 313.- 323.lpp.

 

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Ļevina, J.Ļubenko, J.Koļesņikova, K.Vende, J.I.Mihailovs, J.Duhovska ...[u.c.]]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 99 lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodi…

 

 

Ļubenko, Jeļena. Stresa un veselības savstarpējā saistība / J.Ļubenko // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.4.nod., 67.-79.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Dins Šmits
Prorektors akadēmiskajā darbā, Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja, Zinātniskās padomes locekle
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece, Zinātniskās padomes locekle
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Daiga Behmane
Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projekta vadītāja
Aija Bukova-Žideļūna
Docētāja, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Agita Melbārde-Kelmere
Docētāja, Studiju programmas direktore