Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

pašlaik

Docents

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

pašlaik

Vadošais pētnieks

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Psiholoģijas laboratorija

pašlaik

Vadošais pētnieks

Aizsardzības ministrija, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Projekta Nr. 48- 23/2017/0452. 2017. - 2020. „Projekts: Datorizētas indivīda personības novērtēšanas sistēmas izstrāde".

2014 - 2019

Lektors

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2014 - 2016

Pētnieks, vadošais pētnieks (kopš 2014.g decembra)

Valsts probācijas dienests. Projekts Nr.LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”

2012 - 2014

Psihologs

Nacionālie Bruņotie spēki, Mācību un vadības pavēlniecība.

2011 - 2012

Izglītības psihologs

Rīgas 34. Vidusskola.

2006 - 2011

Izglītības psihologs

Rīgas 255. pirmsskolas izglītības iestāde.

Izglītība

2007 - 2011

Doktora grāds klīniskajā psiholoģijā. Diploma sērija D Nr. 0464.

Latvijas Universitāte

*Promocijas darba nosaukums "Pusaudžu pašefektivitāte un uzvedības problēmas ģimenes psiholoģiskās vides kontekstā. Longitudināls pētījums"; promocijas darba vadītājs: Prof. Sandra Sebre)

2005 - 2007

Maģistra grāds psiholoģijā ar izcilību (specializācija: klīniskais psihologs). Diploma sērija PD C Nr. 2523.

Rīgas Stradiņa universitāte

2001 - 2005

Bakalaura grāds sociālajās zinātnēs ar izcilību (Diploma sērija BD A Nr. 3501)

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Intelekta testa adaptācija;
  • Pašefektivitāte un motivācija;
  • Tīmekļa intervences psiholoģijā.​

 

Vadītie studiju kursi

Pētījums psiholoģijā

Digitālo tehnoloģiju pielietojums psiholoģijā

Kvantitatīvās pētniecības metodes psiholoģijā (multivariatīvā statistika un modelēšana)

Aptauju izstrāde un adaptācija zinātniski pētnieciskā darbā

Psiholoģijas pamati

Pašefektivitāte un pašregulācija

Pašizpēte

Bakalaura darbs

Kursa darbs

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Memberships

 

  • Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija, biedrs
  • Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, biedrs
  • Latvijas Testu komisija, biedrs

 

Zinātniskās publikācijas

 

Perepjolkina, V., Ļubenko, J., Koļesņikova, J., Mārtinsone, K., & Stepens, A. (2019, Augusts). Incremental Role of Pathological Personality Traits in the Prediction of Suicidal Ideation in General and Psychiatric Inpatient Sample. In Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. (Vol. 73, No. 4, pp. 356-363). Sciendo.


Ļubenko, J., Perepjolkina, V., Mārtinsone, K., Rancāns, E., & Stepens, A. (2018). Domu par pašnāvību saistība ar depresijas simptomu izteiktības pakāpi un personības iezīmēm senioriem : pilotpētījuma rezultāti = The relationship between suicide ideation, depressive symptoms and personality traits in elderly : pilot study results. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VII, Psychology, May 25th–26th, 2018, 129-139. Iegūts no http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/3273


Paičs, I., Mārtinsone, K., & Ļubenko, J. (2018). Self-help practices: literature review. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VII, Psychology, May 25th–26th, 2018, 196-207. Iegūts no http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/3435

 

Krūmiņa, A. A., & Ļubenko, J. (2016).Web-Based Intervention for Developing Long-Term Health Literacy of Individuals: Possibilities and Limitations. Journal of Teacher Education for Sustainability, 18(1), 69-83. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
84977625967&partnerID=MN8TOARS


Lubenko, J., & Sebre, S. (2010). Longitudinal associations between adolescent behaviour problems and perceived family relationships. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 785-790.

 

Starptautiskās konferences

 

Lubenko, J., Ivzāns, I. & Tzotzoli, P. (2019). Psychological and demographic characteristics of students participating in MePlusMe project. RĪGA STRADIŅŠ UNIVERSITY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES "PLACES". Abstracts, pp 82.

 

Terehova, R. & Lubenko, J. (2019). Relationship between Quality of Life and Perceived Social Support for Dementia Patients in Social Care Institution. RĪGA STRADIŅŠ UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL AND HEALTH CARE SCIENCES "Knowledge For
Use in Practice". Abstracts, pp 323.


Perepjolkina, V., Kolesnikova, J., Lubenko, J., & Stepens, A. (2018). Pathological personality traits among patients with alcohol use disorder: assessment of comorbidity of personality pathology and
alcohol dependence. 2ndWorld Congress of theWorld Association on Dual Disorders. Abstracts, pp 40. Iegūts no https://www.europad.org/wadd/MaterialePDF/HARCP-2018-V20-Ns…

 

04. – 07.08.2015. EAPL and World International Conference on Psychology & Law "Current Challenges for Psychology and Law", Nuremberg, Germany. Poster presentation: Different approaches to the evaluation of correctional program efficacy: The experience of the Probation Service of Latvia. Abstract book, p. 159.

 

05.-06.05.2015. 13th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development. Culture. Education: Interplay of Traditions and Innovations in Education for Sustainable Development, Riga, Latvia. Oral presentation: Web-based intervention for developing long-term health literacy of individuals: Advantages and limitations. Abstract book, p.37.

 

10.- 11.04.2015. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference: Veselības psiholoģija, veselības rekreācija un mākslu terapija veselības veicināšanai, Riga, Latvia. Uzstāšanas tēma: E-psiholoģijas iespējas un izaicinājumi.

 

10.-13.09.2014. 14th Annual Conference of the European Society of Criminology, Prague, Czech Republic. Oral presentation: Delivery of Correctional Programs in State Probation Service of Latvia: Facilitators' Perspective.

 

16.-17.05.2013. The International Baltic Military Psychology Forum, Kaunas, Lithuania. Oral presentation: Unit morale. The overview of recent research and the experience of the National Armed forces of Latvia.

 

 

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Ļevina, J.Ļubenko, J.Koļesņikova, K.Vende, J.I.Mihailovs, J.Duhovska ...[u.c.]]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 99 lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodi…

Ļubenko, Jeļena. Stresa un veselības savstarpējā saistība / J.Ļubenko // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.4.nod., 67.-79.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs