Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Vadošā pētnieka p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Psiholoģijas laboratorija

2017 - pašlaik

Vadošais pētnieks

Aizsardzības ministrija, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Projekta Nr. 48- 23/2017/0452. 2017. - 2020. „Projekts: Datorizētas indivīda personības novērtēšanas sistēmas izstrāde".

2014 - pašlaik

Lektors

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2014 - 2016

Pētnieks, vadošais pētnieks (kopš 2014.g decembra)

Valsts probācijas dienests. Projekts Nr.LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”

2012 - 2014

Psihologs

Nacionālie Bruņotie spēki, Mācību un vadības pavēlniecība.

2011 - 2012

Izglītības psihologs

Rīgas 34. Vidusskola.

2006 - 2011

Izglītības psihologs

Rīgas 255. pirmsskolas izglītības iestāde.

Izglītība

2007 - 2011

Doktora grāds klīniskajā psiholoģijā. Diploma sērija D Nr. 0464.

Latvijas Universitāte

*Promocijas darba nosaukums "Pusaudžu pašefektivitāte un uzvedības problēmas ģimenes psiholoģiskās vides kontekstā. Longitudināls pētījums"; promocijas darba vadītājs: Prof. Sandra Sebre)

2005 - 2007

Maģistra grāds psiholoģijā ar izcilību (specializācija: klīniskais psihologs). Diploma sērija PD C Nr. 2523.

Rīgas Stradiņa universitāte

2001 - 2005

Bakalaura grāds sociālajās zinātnēs ar izcilību (Diploma sērija BD A Nr. 3501)

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Pašefektivitāte;
  • Sociālās korekcijas grupu efektivitāte augsta riska grupas klientiem;
  • E-intervences psiholoģijā.​

 

Izstrādātie studiju kursi

 

E-vide psiholoģijā

 

Vadītie studiju kursi

 

E-vide psiholoģijā

Izziņas procesu izpēte praksē

 

Pētījums psiholoģijā I

Psiholoģijas pamati

E-vide psiholoģijā

Pašefektivitāte un pašregulācija

Pētījums psiholoģijā

Docētie studiju kursi

 

Psiholoģijas pamati

Pētījums psiholoģijā

E-vide psiholoģijā

 

Bakalaura darbs

E-vide psiholoģijā

Kursa darbs

Maģistra darbs

Pašefektivitāte un pašregulācija

Pētījums psiholoģijā I

Pētījums psiholoģijā II

Psiholoģijas pamati

Projekti

Vadošā pētnieka p.i. (projekti), Zinātnes departaments, Projekts „Datorizētas indivīda personības novērtēšanas sistēmas izstrāde"

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

  • Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija, biedrs
  • Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, biedrs
  • Latvijas Testu komisija, biedrs

 

Monogrāfijas

 

Ļubenko, Jeļena. Stresa un veselības savstarpējā saistība / J.Ļubenko // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.4.nod., 67.-79.lpp.​​

 

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Starptautiskās konferences

 

04. – 07.08.2015. EAPL and World International Conference on Psychology & Law "Current Challenges for Psychology and Law", Nuremberg, Germany. Poster presentation: Different approaches to the evaluation of correctional program efficacy: The experience of the Probation Service of Latvia. Abstract book, p. 159.

05.-06.05.2015. 13th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development. Culture. Education: Interplay of Traditions and Innovations in Education for Sustainable Development, Riga, Latvia. Oral presentation: Web-based intervention for developing long-term health literacy of individuals: Advantages and limitations. Abstract book, p.37.

10.- 11.04.2015. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference: Veselības psiholoģija, veselības rekreācija un mākslu terapija veselības veicināšanai, Riga, Latvia. Uzstāšanas tēma: E-psiholoģijas iespējas un izaicinājumi.

10.-13.09.2014. 14th Annual Conference of the European Society of Criminology, Prague, Czech Republic. Oral presentation: Delivery of Correctional Programs in State Probation Service of Latvia: Facilitators' Perspective.

16.-17.05.2013. The International Baltic Military Psychology Forum, Kaunas, Lithuania. Oral presentation: Unit morale. The overview of recent research and the experience of the National Armed forces of Latvia.

08.-13.07.2011. 6th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology. Poster presentation: Problem behaviour, self-efficacy, and perceived family relationships in adolescence: A one-year longitudinal study.

17.-21. 05.2011. 16 APPAC International conference, Atēnas, Grieķija. Uzstāšanās tēma: Adolescent – family relationships: which way?

22.-26.07.2010. International Association for Relationship Research Conference, Herclija, Izraēla. Poster presentation: Longitudinal associations between adolescent self-efficacy, externalizing/ internalizing behaviour and perceived family relationships. Publicēšanas izdevums: International Association for Relationship Research Conference 2010. Conference Program and Abstract Book. July 22-26, 2010, p.213..

21.- 25.04.2010. World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, Antālija, Turcija. Poster presentation: Longitudinal associations between adolescent behaviour problems and perceived family relationships.

07.-10.07.2009. The XXI European Congress of Psychology, Oslo, Norway. Poster presentation: Adolescent self-efficacy, behaviour problems and perceived family psychological environment. Publicēšanas izdevums: Abstracts and list of authors. A Rapidly Changing World – Challenges for Psychology. Oslo, Norway 7 – 10 July 2009, p. 210.

21.-25.07.2008. The XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany. Poster presentation: Adolescent's identity, attachment to parents and family environment. Publicēšanas izdevums: XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany, July, 2008 Abstract book, New York: Psychology Press, p. 150.

 

Vietējas konferences vai kongresi

 

09.02.2016. 74. LU zinātniskā konference. Uzstāšanās tēma: E-intervenču iespējas psiholoģijā: efektivitāte un ierobežojumi. Rīga.

09.02.2010. 68. LU zinātniskā konference. Uzstāšanās tēma: Pusaudžu pašefektivitāte un uzvedības problēmas ģimenes psiholoģiskās vides kontekstā. Rīga.

07.02.2008. 66. LU Zinātniskā konference. Uzstāšanas tēma: Pusaudžu identitāte, ģimenes psiholoģiskā vide un piesaistes vecākiem kvalitāte. Rīga.​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Ļubenko, J., Perepjolkina, V., Mārtinsone, K., Rancāns, E., Stepens, A. (2018). The relationship between suicide ideation, depressive symptoms and personality traits in elderly: Pilot study results. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference 7, 129-139. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3273

 

 

Paičs, I., Mārtinsone, K., Ļubenko, J. (2018). Self-help practices: literature review. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference 7, 196-207. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol7.3435

 

Rīgas Stradiņa universitātes administrācija un psiholoģijas mācībspēki par psiholoģijas virziena izveidi (intervijas) / A.Vētra, I.Millere, T.Lāce, K.Mārtinsone, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Ļubenko, V.Perepjolkina, E.Čukurs, J.Harlamova, I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova, A.Upmale, A.Vagale, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 73.-103.lpp.

 

Krūmiņa, Aira Aija, Ļubenko, Jeļena. Web-based intervention for developing long-term health literacy of individuals : possibilities and limitations / A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko // Journal of Teacher Education for Sustainability. - Vol.18, No.1 (2016, June), p.69-83. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

 

Tēzes​​

 

 

Ļubenko, J. (2018). Uzvedības determinantes kā intervences izstrādes stūrakmeņi. Referāts prezentēts Rīgas Stradiņa universitātē 4. starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē "Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja".

 

 

Ļubenko, J., Šneidere, K., Mārtinsone, K. (2018). RSU psiholoģijas studentu un maģistrantu pētniecisko darbu virzība. Referāts prezentēts Rīgas Stradiņa universitātē 4. starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē "Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja".

 

Terehova, Rudīte. Teorētiskais skatījums uz demences pacientu vajadzībām : demences konceptuālie modeļi / R.Terehova, J.Ļubenko // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 138.lpp.

Krūmiņa, Aira Aija. Web-based intervention for developing long-term health literacy of individuals : advantages and limitations / A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, K.Mārtinsone // 13th International JTEFS/BBCC Conference "Sustainable development. Culture. Education": interplay of traditions and innovations in education for sustainable development (Riga, Latvia, May 5-6, 2015) : Abstract Book / Daugavpils University. - Daugavpils : Saule, 2015. - P.37.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Ļevina, J.Ļubenko, J.Koļesņikova, K.Vende, J.I.Mihailovs, J.Duhovska ...[u.c.]]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 99 lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodi…

Ļubenko, Jeļena. Stresa un veselības savstarpējā saistība / J.Ļubenko // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.4.nod., 67.-79.lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Kontakti

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Vadītājs
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Liāna Deklava
Katedras vadītāja, Docētāja
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs