Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aija Zilvestre
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt zināšanas un prasmi pareizi lasīt, rakstīt, veidot, skaidrot, atpazīt, klasificēt, kā arī lietot anatomijas un klīniskos terminus; integrēt latīņu valodas zināšanas citu studiju kursu apguvē un zinātniskajā darbā; izmantot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā.

Priekšzināšanas

Latviešu un angļu valodas alfabēts.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās:
• definēt medicīnas terminoloģijas izrunas un rakstības pamatlikumus;
• identificēt latīņu un grieķu cilmes vārdus, kā arī priedēkļus un izskaņas, jaunu vārdu darināšanai;
• nosaukt klīniskās terminoloģijas grieķu cilmes terminelementus un izskaidrot to nozīmi;
• nosaukt un interpretēt likumus par anatomijas un klīnisko terminu skaidrošanu, veidošanu un lietošanu.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais pratīs:
• pareizi lasīt, rakstīt un lietot medicīnas terminus;
• identificēt un klasificēt anatomijas un klīniskos terminus;
• veidot un skaidrot anatomijas un klīniskos terminus;
• klasificēt un salīdzināt medicīnas terminus;
• interpretēt un lietot latīņu „spārnotos” teicienus.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs pareizi lietot anatomijas un klīniskos terminus mācību situācijās un profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF1BakalaursObligātsJana Grīnberga, Vita Vīksne, Līva Bodniece, Aija Zilvestre, Dagnija Deimante
Māszinības, LFMZFb1BakalaursObligātsJana Grīnberga, Vita Vīksne, Līva Bodniece, Aija Zilvestre, Dagnija Deimante
Vecmāte, MZFVb1BakalaursObligātsJana Grīnberga, Vita Vīksne, Līva Bodniece, Aija Zilvestre, Dagnija Deimante