Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 0
Kursa vadītājs:Andris Sprūds
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika

Mērķis

Kursa “Lēmumu pieņemšana ārpolitikā” mērķis ir studentu sistemātiska iepazīstināšana ar ārpolitisko lēmumu pieņemšanas procesu, tā ietekmējošiem faktoriem, kā arī šīs analītiskās pieejas nozīmi starptautisko attiecību teorijā. Kursā tiek apskatīti ārpolitisko lēmumu pieņemšanas procesa teorētiskie aspekti un izvērtēti lēmumu pieņemšanas process atsevišķu notikumu sakarā (case studies).

Priekšzināšanas

Pastiprināta izpratne par ārpolitikas procesiem.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti apgūst ārpolitisko lēmumu pieņemšanas modeļus.

Prasmes

Studenti stiprina savas viedokļu formulēšanas, izteiksmes un argumentācijas prasmes, kā arī veicina savas digitālās prasmes.

Kompetences

Studenti apgūst starpdisciplināras teorētiskas pētniecības, izvērtēšanas un empīriskās pielietošanas kompetences.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE5BakalaursIerobežota izvēleAndris Sprūds, Artūrs Bikovs