Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Agita Melbārde-Kelmere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sniegt studējošajiem zināšanas par veselības aprūpes vadīšanu, organizācijas kultūru, darba motivāciju, pārmaiņu vadīšanu, attīstīt līderisma dotības māsām un vecmātēm.

Priekšzināšanas

Vispārīgā psiholoģija, sociālo zinātņu pamati, ekonomika un organizāciju vadība.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas par māsu darba motivācijas un līderības teorijām, dažādiem personāla vadības aspektiem.

Prasmes

Studējošie spēs identificēt māsas līderes darbības pamatprincipus, diferencēt struktūras īpatnības, analizēt personāla reakcijas un raksturot priekšnoteikumus efektīvai māsu darba vadībai.

Kompetences

Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie spēs izvērtēt darbinieku motivāciju, analizēt personāla vadības un psiholoģiskos procesus organizācijā, veikt efektīvu pārmaiņu vadību, īstenot organizāciju stratēģiju un attīstīt individuālo personību.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.