Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vilis Daberts
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķis

Iepazīstināt ar loģikas terminiem, prast pielietot tos problēmsituāciju risināšanā.

Uzdevumi: Loģikas terminu: slēdzienu ar saliktām premisām pareizības, siloģismu loģiskās formas pareizības, terminu savstarpējo attiecību pareizas izpratnes veidošana.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt vispusīgas un specializētas darba jomai atbilstošas zināšanas un izpratni par formalizācijas procedūrām, noteikt definīcijas, saprast tiesību loģisko regulējumu, tiesību aktu formalizēšanu, veikt slēdzienu formālās pareizības pārbaudi, kā arī korekti veikt argumentācijas procesu.

Prasmes

Spēj pielietot vispārīgo un speciālo terminoloģiju, veikt praktiskus uzdevumus. Sagatavot rakstisku argumentācijas sižetu par tēmu, kas saistīta ar profesiju, veikt argumentācijas analīzi un sniegt konstruktīvus problēmas risinājumus, kā arī prezentēt to.

Kompetences

Spēj raksturot un analizēt praktiskas problēmas argumentācijā, atlasīt un izmantot informāciju darbā saziņai ar sabiedrību.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.