Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Vinita Cauce
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķis

Iegūt padziļinātas zināšanas, iemaņas un prasmes specifiskās matemātiskās statistikas datu apstrādes metodēs studiju nolūkiem; darbam sabiedrības veselības specialitātē; kā arī veicināt statistiskās terminoloģijas apguvi un tās praktisko pielietošanu.

Priekšzināšanas

Pētniecības metodoloģija, statistikas pamattēmas, matemātika, prasmes darbā ar datoru.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
Atpazīs statistisko terminoloģiju un izmantotās metodes dažāda veida publikācijās;
Pārzinās IBM SPSS programmas piedāvātās speciālās iespējas datu apstrādē;
Iemācīsies izprast dažādu statistikas metožu nozīmi un vietu zinātniskās pētniecības darbā.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
* Izveidot un rediģēt, un savienot datu bāzes SPSS;
* Korekti sagatavot datus statistiskai apstrādei;
* Izveidot un rediģēt tabulas, diagrammas;
* Izvēlēties atbilstošu regresijas analīzi;
* Veikt dzīvildzes analīzi;
* Noteikt testu uzticamību un drošumu;
* Izskaidrot iegūtos rezultātus;
* Izveidot izmantoto metožu un rezultātu aprakstu.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā, studenti spēs:
Pareizi interpretēt svarīgākos statistiskos rādītājus sabiedrības veselības specialitātē;
Plānot konkrēta veselības aprūpes jautājuma izpēti, atbilstošu datu ieguvi un apkopošanu;
Analizēt pētīto procesu un prognozēt tā attīstību.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.