Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Uģis Ciematnieks
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Dot studējošiem zināšanas un praktiskās iemaņas labsajūtas veicināšanā saskaņā ar medicīnas ciguna „3 Dārgumiem”: Pareizajā Elpošanā, Pareizajās Kustībās un Pareizajā Domāšanā.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija un fizioloģija saskaņā ar fitnesa trenera programmu.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti raksturo cilvēka uzbūvi un funkcionēšanu no Austrumu skatu punkta – kā strādā ķermenis, kas ir dzīvības enerģija, kā veselību ietekmē iekšējie un ārējie faktori, kā koriģēt ķermeņa un mentālos stāvokļus.

Prasmes

Prot izvēl;eties piemērotākos aktīvus punktus, kustības un elpošanas vingrinājumus ikdienas dzīves, labsajūtas un veselības veicināšanai.

Kompetences

Spēja atjaunot un papildināt savu un citu cilvēku dzīvības enerģiju jebkuros apstākļos bez kādu ārējo līdzekļu izmantošanas (medikamenti, aparatūra, utt.), lai dzīvotu ilgāk un kvalitatīvāk.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sports, VSNpz7BakalaursIerobežota izvēle