Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Gunta Ancāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Studentiem vajadzētu iegūt zināšanas par psihisko un somatisko procesu mijiedarbību un attīstīt prasmi veidot terapeitiskas attiecības ar pacientu.

Priekšzināšanas

Priekšstats par psihisko procesu divējādo, dabaszinātnisko un humanitāro dabu.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par psihisko un somatisko procesu mijiedarbību un kompetenci protezēšanas ortozēšanas speciālista-pacienta terapeitisku attiecību veidošanā.

Prasmes

Studenti attīstīs prasmi veidot terapeitiskas attiecības ar pacientu un iegūs iemaņas emocionālā atbalsta sniegšanā.

Kompetences

Studenti spēs analizēt fizisko, emocionālo un sociālo faktoru lomu slimību etioloģijā un patoģenēzē.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO4BakalaursObligāts