Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Profesors

Medicīnas fakultāte, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra

2014 - pašlaik

Docētāja

Psihosomatiskās medicīnas Eiropas tīkla Pēcdiploma izglītības programma (Curriculum Europa), Berlīne (Vācija), Grāca (Austrija)

2003 - pašlaik

asociētā profesore

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra

1994 - pašlaik

Katedras vadītājs

Medicīnas fakultāte, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra

1994 - 2003

Docente

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra

1993 - 1994

Psihoterapijas kursa vadītāja

Rīgas Medicīnas akadēmija

1989 - 1993

Vvecākā zinātniskā līdzstrādniece, zinātniskās grupas vadītāja

CZLP Gastroenteroloģijas grupa

1986 - 1989

Zinātniskā līdzstrādniece

CZLP Gastroenteroloģijas grupa

1982 - 1986

Aspirantūra

RMI Iekšķīgās slimībās un psihiatrijā

1980 - 1982

Klīniskā ordinatūra

RMI Iekšķīgās slimībās

1979 - 1980

Internatūra

RMI

Izglītība

2013

Psihoterapeits (Nr.A-10060)

LĀB Sertifikācijas padome, Rīga

1986

Aspirantūra (G-D Nr.000069 Dr.med)

RMI

1982

Klīniskā ordinatūra terapijas specialitātē

RMI

1981

Psihoterapijas un seksoloģijas kursi

Ļeņingradas Ārstu kvalifikācijas paaugstināšanas institūts, PSRS, Ļeņiņgrada, Krievija

1979

Internatūra terapijas specialitātē (pabeigta ar izcilību п Nr. 709838 )

RMI Ārstniecības fakultāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Uzstāšanās konferencēs

1. RIGA CONFERENCE 2016 "THE DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP AND MIGRATION CRISIS", Mental and somatic health issues in doctor's everyday practice, Riga, 23.04.2016.

2. Latvijas Pediatru asociācijas konference Stress bērna dzīvē – klīniskie aspekti, lekcija "Stress ģimenē – tā izpausmes un vadības iespējas", Rīga, 11.03.2016.

3. LĀB starpdisciplinārā conference "Psihiskā veselība" referāts "Psihodinamiskās terapijas iespējas depresijas terapijā", Rīga 23.01.2016

4. Hauptstadtsymposium Psychosomatik 2015 24.10.2015. Berlin "Ärztliche Kommunikation und Psychotherapie –Grundelemente ärztlicher Identität"

5. The 23rd World Congress on Psychosomatic Medicine 19.-23.08.2015Ancane G Fazekas C, Low T & Palmowski B. The psychosomatic factor in medical and postgraduate training.

6. LĀB Starpdisciplinārā konference Neatliekamie stāvokļi medicīnā, referāts „Kā ārstam veidot sarunu ar kritiskā stāvoklī esoša pacienta tuviniekiem?" Cēsis, 21.02.2015.

7. Eiropas izglītības kursi anesteziologiem (CEEA), referāts „Evening discussion on ethics", 03.12.2014.

8. LĀB 2014.gada 6.starpdisciplinārā konference, referāts "Kā pacients jūtas 21.gs. medicīnā", 29.11.2014.

9. RSU zinātniski praktiskā konference "Aktualitātes fizikālajā un rehabilitācijas medicīnā", referāts "Kas nepieciešams pacientam no viņu ārstējošās komandas?" 12.11.2014.

10. LR Saeimas konference "Par patstāvīgām vērtībām mainīgā sabiedrībā", referāts "Sabiedrības vērtības psihiskās veselības aspektā", 29.10.2014.

11. Latvijas Ārstu biedrības 2014. gada 5. Starpdisciplinārā konference, referāts "Izaicinājumi ārsta pacienta terapeitiskajās attiecībās darbā ar hronisku sāpju pacientiem" 20.09.2014.

12. Tematiskā LĀB starpdisciplinārā konference - Latvijas iedzīvotāju mentālā veselība, referāts – „Psihiskā veselība jeb psihosomatiskā veselība?" Daugavpils, 08.03.2014.

13. Deutscher Kongress für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Berlin, referāti „Aspekte des Fachgebiets Psychosomatische Medizin in Europa & Lettland" un „Psychosomatic health - Challenge and Opportunity" 26.-29.03.2014.

14. Latvijas Ārstu kongress "Aktuālie medicīnas ētikas jautājumi", Rīga, 19.09.-21.09.2013.

15. Latvijas Ārstu kongress "Psihiskā veselība indivīda un sabiedrības aspektā", Rīga, 19.09.- 21.09.2013.

16. Международный форум врачей „НОВАЯ ВОЛНА В МЕДИЦИНЕ", Jūrmala, 18.07.- 21.07.2013

. 17. Internationale Tagung"Freiheit und Freiheiten – Möglichkeiten und Gefahren", Riga, Lettland, 10.05.-11.05.2013.

18. EFMA-WHO&LĀB European Forum of Medical Associations – WHO. Riga, 21.03.- 22.03.2013.​

 

Konferenču u.c. pasākumu organizācija un vadība (pēdējos 6 gados)

 

​1. RIGA CONFERENCE 2016 "THE DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP AND MIGRATION CRISIS", Riga, 22.-23.04.2016.

2. Eiropas Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas ārstu asociācijas (Association of European Physicians in Psychosomatic Medicine and Psychotherapy (AEPM)) seminārs „How much Psychosomatic Medicine Europe needs?" Vācija, Nirnberga, 16. -19.08.2013.

3. Ancāne Gunta, EFMA-WHO&LĀB European Forum of Medical Associations – WHO. Riga, 21.03.-22.03.2013.

4. Gunta Ancāne. Psychosomatic medicine: research and reality in Latvia // 29th European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) &15th Annual Meeting of the European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Aarhus, Denmark, June 29, 2012.

5. Psychosomatic medicine in the health care system: Today and tomorrow, Latvian - German Scientific Seminar, Rīga, Latvija, Nov. 2010.​

 

Administratīvie pienākumi, darbs padomēs, komisijās un darba grupās

2014 - Eiropas ārstu asociācijas pārstāve Eiropas Komisijas projektā „Adocare"

2014 – Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programmu "Medicīna" un "Farmācija" pretendentu doktora studijām

2014./2015. ak.g. izvērtēšanas komisijas locekle

2014 - Rīgas Stradiņa universitātes 63. Medicīnas nozares studentu zinātniskās konferences žūrijas komisijas locekle

2013 – šobrīd Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības medicīnas zinātnes nozarē Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas zinātnes apakšnozarē

2012 – Darba grupas locekle Veselības ministrijā (darba grupa, lai pinveidotu iesaistīto institūciju sadarbību narkotisko un psihotropo vielu atkarības izplatības novēršanā un ierobežošanā, atkarības ārstēšanā un atkarīgo slimnieku rehabilitācijā

) 2012 – šobrīd Eiropas Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas asociācijas prezidente

2012 – šobrīd Psihosomatiskās medicīnas Eiropas tīkla Pēcdiploma izglītības programmu (Curriculum Europa) izstrādes darba grupas locekle

2011 – šobrīd LĀB pārstāve UEMS Psihiskās veselības grupā

2010 – šobrīd LĀB Valdes locekle

2010 – šobrīd LĀB pārstāve CPME – Valdes un Ģenerālās Asamblejas locekle 2009 – šobrīd VM Galveno speciālistu un Veselības nozares stratēģiskās padomes locekle

2004 – šobrīd Žurnāla „Latvijas Ārsts" konsultatīvās padomes locekle

2002 - 2010 Latvijas Ārstu biedrības Ētikas komisijas locekle

1996 – šobrīd Latvijas Inteliģences apvienības valdes locekle​

 

 

 

 

Izstrādātie studiju kursi

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā docētie studiju kursi (Psihosomatika, Psihosomatiskā medicīna, Psihoterapijas pamati, Psihiskā veselība u.c.)

Vadītie studiju kursi

Ievads psihosomatikā

Medicīnas psiholoģija, krīžu psiholoģija un psihoterapijas pamati

Medicīnas un saskarsmes psiholoģija

Medicīniskā psiholoģija

Psihiskā veselība

Psihodinamiskie procesi grupā

Psihosomatika

Psihosomatiskā medicīna

Psihosomātiskā medicīna un psihoterapija

Psihosomatiskā medicīna un psihoterapijas pamati

Psihoterapijas pamati

Docētie studiju kursi

Ārsta - pacienta attiecību terapeitiskie ētiskie aspekti

Medicīniskā psiholoģija

Psihiskā veselība

Psihodinamiskie procesi grupā

Psihosomatika

Psihosomatiskā medicīna un psihoterapijas pamati

Sāpju medicīna

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

promocijas darbi: 4 (Psihosomatiskā medicīna)​

​maģistra darbi: 5(Fizioterapija)​

 

Projekti

 

1. 2014- Veselīga novecošanās (CPME; pārstāvji no Dānijas, Rumānijas, Nīderlandes u.c.)

2. 2014 - DEAL Izdegšanas sindroms (kopā ar kolēģiem no Medical University of Graz, Department of Medical Psychology and Psychotherapy un Ernst Moritz Arndt University of Greifswald)

3. 2013 - Pieķeršanās stila noteikšana bērniem ar somatoformiem traucējumiem un tā nozīme somatoformu traucējumu patoģenēzē.

4. 2013 -Aleksitīmijas saistība ar bioķīmijas rādītājiem.

5. 2013 - Ginekoloģisko pacienšu seksuālā veselība.

6. 2013 - Maģiskās un kritiskās domāšanas mijiedarbība medicīnu studējošajiem.

7. 2012 - Starptautisko operāciju kontingenta dažu oksidatīvā stresa rādītāju kā posttraumatiskā stresa sindroma izpausmes noteikšana un korekcija, izmantojot antioksidantus.

8. 2011 - Hronisku muguras lejasdaļas sāpju pacientu analīze biopsihosociālā modeļa ietvaros​

 

Apbalvojumi un atzinības

2013 Latvijas Ārstu biedrības otrās pakāpes Goda zīme „Tempus Hominis"

2009 Latvijas Ārstu biedrības Sudraba nozīme

 

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Ancāne, Gunta. Emocijas, pacients un ārsts : [par ārstu prasmi izprast pacienta emocijas] / G.Ancāne // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2016, apr.), 1.-3.lpp.

Laime nav panaceja jeb nav pierādāms, ka stress izraisa slimības : [LU prof. Jāņa Eglīša, ģimenes ārsta Aiņa Dzalba un RSU prof. Guntas Ancānes viedokļi sakarā ar pētījumu žurnālā "Lancet" ]/ J.Eglītis, A.Dzalbs, G.Ancāne ; materiāla sagat.: E.Ritums, Z.Dzalbe // Medicus Bonus. - Nr.24 (2016, janv./febr./marts), 14.-15.lpp.

Ancāne, Gunta. Kā veidot terapeitisku sarunu ar kritiskā stāvoklī esoša pacienta tuviniekiem / G.Ancāne // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2015, marts), 76.-78.lpp.

Ancāne, Gunta. Lost in translation? The doctor-patient-relationship revisited / G.Ancane, B.Palmowski, A.Ancans // World Medical Journal. - Vol.61, No.1 (2015, Apr.), p.28-30.

Depresijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas 2015 / E.Tērauds, E.Rancāns, R.Andrēziņa, B.Kupča, G.Ancāne ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2015, sept.), 40.-48.lpp.

Paranormal beliefs of Latvian college students : a Latvian version of the revised paranormal belief scale / A.Utinans, G.Ancane, J.J.Tobacyk ...[et al.] // Psychological Reports. - Vol.116, No.1 (2015, Febr.), p.116-126. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ancāne, Gunta. Ārsta un pacienta terapeitisko attiecību aspekti hronisku sāpju gadījumā / G.Ancāne // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2014, nov.), 40.-42.lpp.

Ancāne, Gunta. Kā jūtas pacients 21. gadsimta medicīnā? / G.Ancāne // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2014, dec.), 82.-84.lpp.

Briedīte, Ieva. Association of age with sexual dysfunctions in gynecological patients of reproductive age / I.Briedite, G.Ancane, I.Rogovska // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.78-84.

Quality of female sexual function after conventional abdominal hysterectomy - three months' observation / I.Briedite, G.Ancane, I.Rogovska, N.Lietuviete // Acta Chirurgica Latviensis. - No.14/1 (2014), p.26-31.

Šmite, Daina. Trauksmes simptomu un muskuļu spēka testu rezultātu savstarpējā saistība pacientiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm / D.Šmite, G.Ancāne // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 38.-42.lpp.

Utināns, Artūrs. Belief in the paranormal and modern health worries / A.Utinans, G.Ancane // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00048-p.1-00048-p.6. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Utināns, Artūrs. Maģiskās domāšanas, ticības paranormālajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas aptauja Rīgas Stradiņa universitātes studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 308.-317.lpp.

Ancāne, Gunta. Aktualitātes Latvijas medicīnā 2013.gada oktobrī / G.Ancāne // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2013, okt.), 3.-5.lpp.

Ancāne, Gunta. Emocionāls atbalsts un tā nozīme veselīgā novecošanās procesā / G.Ancāne // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2013, janv.), 60.-62.lpp.

Ancāne, Gunta. Pasakas un to loma psihiski veselas personības attīstībā / G.Ancāne // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2013, dec.), 61.-63.lpp.

Funkcionālu somatisku slimību raksturojums 8-12 gadus veciem bērniem primārās aprūpes praksē / A.Užāns, G.Užāne, N.Rimjāne, G.Ancāne // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 90.-95.lpp.

Insufficient assessment of sexual dysfunction : a problem in gynecological practice / I.Briedite, G.Ancane, A.Ancans, R.Erts // Medicina (Kaunas). - Vol.49, No.7 (2013), p.315-320. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ancāne, Gunta. Ārsta un pacienta attiecības un jaunie psihiskās veselības koncepti / G.Ancāne // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2012), 30.-32.lpp.

Oxidative stress parameters in posttraumatic stress disorder risk group patients / V.Voicehovskis, G.Ancane, J.Voicehovska, A.Skesters, A.Ancans, A.Silova, T.Ivascenko, L.Umnova ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.66, Nr.6 (2012), 242.-250.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Pētersone, Inga. Pēcdzemdību depresija? / I.Pētersone, G.Ancāne // Doctus. - Nr.12 (2012), 20.-22.lpp.

Šmite, Daina. Sense of social support in chronic pain patients / D.Smite, I.Rudzite, G.Ancane // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00030-p.1-00030-p.6. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Ancāne, Gunta. Die Bedeutung emotionaler Belastung für das Schmerzsyndrom bei Patienten mit chronischem Kreuzschmerz : eine empirische Studie / G.Ancane, D.Smite // Ärztliche Psychotherapie und Psychosomatische Medizin. - Vol.6, N 1 (2011), p.49-54. - Kopsav. angļu val.

Ancāne, Gunta. Psihiskā veselība : [par psihiskās veselības veicināšanu Latvijā] / G.Ancāne // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2011), 59.lpp.

Ancāne, Gunta. Psychosomatische Medizin in Lettland / G.Ancane // Psychosomatic am Beginn des 21. Jahrhunderts : Chancen einer biopsychosozialen Medizin / H.-C.Deter (Hrsg.). - Bern : Verlag Hans Huber, 2011. - S.517-523.

Ancāne, Gunta. Psihiskā un psihosomatiskā veselība : [par psihiskās veselības aprūpi un psihosomatiskajiem traucējumiem] / G.Ancāne // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2010), 51.-53.lpp.

Baltkāje, Sarmīte. Koleģialitātes dilemmas : par aizvainojumu, prasmi sadarboties, cieņu un skabargu cita acī / S.Baltkāje, G.Ancāne, I.Krastiņš ; pierakst. D.Ričika, I.Vainovska // Doctus. - Nr.5 (2010), 41.-45.lpp.

Citokīnu, sāpju izpausmes un emocionālo un fizisko traucējumu mijiedarbība hronisku muguras lejasdaļas sāpju pacientiem = Relationship between cytokines, pain expression, emotional and physical disturbances in chronic low back pain patients / D.Šmite, G.Ancāne, P.Tretjakovs, A.Ancāns // Medicīna. - (2010), [146.]-155.lpp. - Kopsav. angļu val.

Šmite, Daina. Psychosomatic aspects of chronic low back pain syndrome / D.Šmite, G.Ancāne // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.5/6 (2010), 202.-208.lpp. - Kopsav. latviešu val.

 

Tēzes​​

 

Impact of hysterectomy on female sexual quality of life : [abstract] / I.Briedite, G.Ancane, I.Rogovska, N.Lietuviete // Journal of Sexual Medicine. - Vol.12, Suppl.3 (2015, May), p.263. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kritiskās domāšanas dispozīcijas papildu skalas funkcionālā analīze un validācija / A.Utināns, V.Cauce, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 101.lpp.

Ancāne, Gunta. Psihosomatiskā veselība / G.Ancāne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 138.lpp.

Briedīte, Ieva. Description of the parameters of sexual health and sexual habits of gynecological patients : [absract] / I.Briedite, G.Ancane // European Journal of Contraception & Reproductive Health Care. - Vol.19, Suppl.1 (2014, May), p.S221-S222. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Briedīte, Ieva. Ginekoloģisko pacienšu viedokļi par plānotās histerektomijas ietekmi uz turpmāko reproduktīvo un seksuālo funkciju / I.Briedīte, G.Ancāne, N.Lietuviete // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 88.lpp.

Briedīte, Ieva. Opinions of gynecologic patients about impact of planned hysterectomy on their reproductive function / I.Briedite, G.Ancane, N.Lietuviete // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 109.lpp.

Šmite, Daina. Trauksmes līmeņa un muskuļu spēka testu rezultātu saistība somatiski veseliem indivīdiem / D.Šmite, G.Ancāne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 137.lpp.

Stresa faktoru saistība ar ticību maģiskajam un paranormālajam un kritisko domāšanu Rīgas Stradiņa universitātes studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 112.lpp.

Ancāne, Gunta. Aktuālie medicīnas ētikas jautājumi [Elektroniskais resurss] : tēzes / G.Ancāne // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 8.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=97

Ancāne, Gunta. Psihiskā veselība indivīda un sabiedrības aspektā [Elektroniskais resurss] : tēzes / G.Ancāne // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 7.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=99

Briedīte, Ieva. Ginekoloģijas klīnikas pacienšu dzimumdzīves paradumu un seksuālās veselības rādītāju raksturojums / I.Briedīte, G.Ancāne, S.Ropa // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 65.lpp.

Briedīte, Ieva. Psihoemocionālie šķēršļi pacienšu seksuālās veselības novērtēšanā ginekoloģijas klīnikā [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Briedīte, G.Ancāne // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 8.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=93

Jubase, Dace. Pacientu ar somatoformajiem traucējumiem ārstēšanas iespējas [Elektroniskais resurss] : tēzes / D.Jubase, G.Ancāne, A.Ancāns // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 8.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=96

Ticība maģiskajam, paranormālajam un kritiskā domāšana - studentu pasaules uzskata divas atšķirīgās realitātes [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša, V.Cauce // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=98

Utināns, Artūrs. Maģiskās domāšanas, ticības paranormālajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas aptauja RSU medicīnas studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 99.lpp.

Užāns, Andis. Psihosociālā riska faktori bērniem ar funkcionālām somatiskām saslimšanām primārās aprūpes praksēs / A.Užāns, G.Užāne, G.Ancāne // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 169.lpp.

Voicehovskis, Vladimirs. Posttraumatiskā stresa sindroma profilakses iespēja riska grupās [Elektroniskais resurss] : tēzes / V.Voicehovskis, J.Voicehovska, G.Ancāne, A.Šķesters, A.Silova, T.Ivaščenko ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 8.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=95

Ancāne, Gunta. Hronisku muguras sāpju pacients psihosomatiskās medicīnas klīnikas praksē : klīniskā gadījuma analīze / G.Ancāne, D.Šmite, M.Šetlere // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 136.lpp.

Briedīte, Ieva. Correlation of various forms of female sexual dysfunction with age in gynecological patients / I.Briedite, G.Ancane // International Medical Meeting (Riga, Latvia, Sept.7-9, 2012) : Final Program and Abstract Book. - Riga, 2012. - P.65.

Glutamate high blood level reduction in posttraumatic stress disorder combats : [abstract] / V.Voicehovskis, J.Voicehovska, G.Ancane, A.Skesters, A.Silova, T.Ivascenko // International Symposium on Ionotropic Glutamate Receptors. Physiology, pathology and therapeutics (Valencia, Spain, Febr.16-17, 2012). - Valencia, 2012. - P.19-20.

Neuroprotective effect of selenium in posttraumatic stress disorder on combats / V.Voicehovskis, J.Voicehovska, G.Ancane, A.Skesters, A.Silova, T.Ivascenko ...[et al.] // International Conference in Pharmacology "Targeting cellular regulatory systems" (Riga, Latvia, Apr.20-21, 2012) : Abstract Book. - Riga, 2012. - P.64-65.

Oxidative stress in pathogenesis of posttraumatic stress disorder in a contingent of international operations : [abstract] / V.Voicehovskis, J.Voicehovska, G.Ancane, A.Skesters, A.Silova, T.Ivascenko ...[et al.] // 1st Conference of the European Society for Cognitive and Affective Neuroscience (Marseille, France, May 9-12, 2012) : Proceedings. - Marseille, 2012. - P.51.

Psihiskās veselības kritēriji / G.Ancāne, A.Utināns, D.Šmite, A.Ancāns, D.Jubase // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 113.lpp.

Selenium as neuroprotector in posttraumatic stress disorder : [abstract] / V.Voicehovskis, J.Voicehovska, G.Ancane, A.Skesters, A.Silova, T.Ivascenko ...[et al.] // International Conference "Life Science Baltics-2012" (Vilnius, Lithuania, Sept.12-14, 2012). - Vilnius, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Šmite, Daina. Sense of emotional support in chronic low back pain patients / D.Smite, G.Ancane // Journal of Psychosomatic Research. - Vol.72, Issue 6 (2012), p.470. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Stress-induced neurodegeneration prevention by selenium : [abstract] / V.Voicehovskis, J.Voicehovska, G.Ancane, A.Skesters, A.Silova, T.Ivascenko ...[et al.] // EMAA 2012 - 8th European Masters in Aesthetic & Anti-Aging Medicine (Paris, France, Oct.12-14, 2012) : Official Congress Book. - Paris, 2012. - P.112.

Studentu ticība paranormālajam - Rīgas Stradiņa universitātes (Latvija) un Luiziānas Universitātes (ASV) salīdzinājums / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 452.lpp.

Utināns, Artūrs. Belief in the paranormal and modern health worries / A.Utinans, G.Ancane // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.15.

Agresijas novērtējums bērniem ar psihiskās veselības traucējumiem specializētā internātskolā / A.Užāns, D.Lapsa, G.Ancāne, I.Zīle // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 234.lpp.

Briedīte, Ieva. Assessment of sexual function of gynecological patients : [abstract] / I.Briedite, G.Ancane, U.Teibe // The Journal of Sexual Medicine. - Vol.8, Suppl.3 (2011, June), p.150. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Briedīte, Ieva. Ginekoloģisko pacienšu seksuālās funkcijas novērtējums / I.Briedīte, G.Ancāne, U.Teibe // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 42.lpp.

Briedīte, Ieva. Incidence and structure of female sexual dysfunction in gynecology clinic / I.Briedite, G.Ancane, U.Teibe // 26th IUSTI (International Union Against Sexually Transmitted Infections) - Europe Congress "Staying alert for sexual health!" (Riga, Latvia, Sept.8-10, 2011) : Programme and Abstracts Book / Latvian Association of Dermatovenerology ...[et al.]. - Riga, 2011. - P.143.

Briedīte, Ieva. Sievietes seksuālā veselība ginekologa praksē / I.Briedīte, G.Ancāne, U.Teibe // 6. Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu kongress & 4. RCOG/Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas konference : tēzes un programma = 6th Congress of Latvian Gynecologists and Obstetricians & 4th Joint Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)/Latvian Association of Gynecologists and Obstetricians Eurovision Conference : abstracts and programme (Rīga, 2011.g. 13.-15.okt.). - Rīga, 2011. - 61.lpp.

Defense methods against possttraumatic stress disorder development in a contingent of international operations : [abstract] / V.Voicehovskis, G.Ancane, T.Ivascenko, A.Skesters, J.Voicehovska ...[et al.] // 4th Annual Conference on Coping with Extreme Situations (Prague, Czech Republic, Nov.21-25, 2011). - Prague, 2011. - [Nav norādītas lpp.].

Epidemiology of posttraumatic stress disorder in Latvian Contingent of International Operations / V.V.Voicehovskis, G.Ancane, T.Ivascenko, A.Skesters // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 114.lpp.

Oxidative stress assessment in case of posttraumatic stress disorder in a contingent of international operations / G.Ancane, A.Skesters, J.Voicehovska ...[et al.] // Journal of Psychosomatic Research. - Vol.70, N 6 (2011, June), p.622. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. krāj. "Interventions in consultation - liaison psychiatry and psychosomatic medicine" : 14th Annual Meeting of the European Association for Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP) (Budapest, Hungary, June 30-July 2, 2011). - Budapest, 2011. - P.219.

Posttraumatic stress disorder assessment at Latvian contingent of international operations = Ocena zespołu stresu pourazowego w łotewskim kontyngencie w ramach działań międzynarodowych / V.V.Voicehovskis, G.Ancane, T.Ivascenko, A.Skesters ...[et al.] // Sztuka Leczenia. - T.XXII, N (1/2) (2011), p.41-42. - International Conference of Polish Medical Association "Psychosomatic aspects of therapy and recovery" (Warsaw, Poland, Jan.22-23, 2011) : [Abstracts].

Posttraumatic stress disorder checklist military version in Latvian language / V.Voicehovskis, G.Ancane, J.Voicehovska, L.Umnova, A.Skesters // European Psychiatry. - Vol.26, Suppl.1 (2011), p.1088. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The role of oxidative stress in pathogenesis of posttraumatic stress disorder in a contingent of international operations : [abstract] / V.Voicehovskis, G.Ancane, T.Ivascenko, A.Skesters, J.Voicehovska ...[et al.] // 15th Annual International "Stress and Behavior" Neuroscience and Biopsychiatry Conference (St.Petersburg, Russia, May 16-20, 2011) : Conference Proceedings. - St.Petersburg, 2011. - P.30-31.

Utināns, Artūrs. Maģiskās domāšanas biežums un izteiktības pakāpe medicīnas studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 101.lpp.

Posttraumatic stress disorder baseline measurement at Latvian contingent of international operations / G.Ancane, T.Ivascenko, A.Skesters ...[et al.] // Journal of Psychosomatic Research. - Vol.68, N 6 (2010, June), p.675. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Posttraumatiskā stresa sindroma bāzes līmeņa noteikšana starptautisko operāciju kontingenta Latvijas dalībniekiem / G.Ancāne, A.Ancāns, L.Meistere, I.Ostrovska, J.Siņicka, A.Šķesters, V.Švarcs, A.Utināns, A.Užāns, M.Vasiļevska ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 76.lpp.

Selenium deficiency at the Contingent of International Operations : [abstract] / G.Ancane, T.Ivascenko, A.Skesters ...[et al.] // Микроэлементы в медицине = Trace Elements in Medicine. - Т.11, Вып.2 (2010, июнь), с.31. - IV Международный симпозиум Федерации европейских обществ по изучению макро- и микроэлементов "Макро- и микроэлементы в медицине и биологии" = 4th International FESTEM Symposium on Trace Elements and Minerals in Medicine and Biology (St. Petersburg, Russia, June 9-12, 2010).

Šmite, Daina. Sense of social support in chronic pain patients / D.Smite, I.Rudzite, G.Ancane // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.86.

The quality of life enjoyment and satisfaction questionnaire (Q-LES-Q), Latvian language version : study, validation, and quality of life measurement in posttraumatic stress disorder risk patients : [abstract] / V.Voicehovskis, G.Ancane, J.Voicehovska, A.Skesters // International Journal of Psychophysiology. - Vol.77, Issue 3, Special Issue (2010, Sept.), p.276-277. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Utināns, Artūrs. Maģiskās domāšanas biežums RSU Medicīnas fakultātes pēdējā gada studentu vidū / A.Utināns, G.Ancāne // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 63.lpp.

Vecāku piesaistes uzvedības stila saistība ar bērnu psihiskās attīstības traucējumiem / A.Užāns, I.Goldšteina, G.Ancāne, D.Lapsa, M.Vasiļevska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 210.lpp.

Voicehovskis, Vladimirs. The quality of life in psychosomatic patients : [abstract] / V.V.Voicehovskis, G.Ancane, J.Voicehovska // The Latvian-German Seminar "Psychosomatic medicine in the health care system: today and tomorrow" (Riga, Nov.27, 2010). - Riga, 2010. - [Nav norādītas lpp.].

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Depresijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas / autoru kolektīvs: E.Tērauds, E.Rancāns, R.Andrēziņa, B.Kupča, G.Ancāne, I.Ķiece, Ņ.Bezborodovs ; Latvijas Psihiatru asociācija. - Rīga : Latvijas Psihiatru asociācija, 2015. - 52 lpp.

Ancāne, Gunta. Psihosomatiskā pieeja sāpēm / G.Ancāne // Sāpes / I. Loginas redakcijā. - [Rīga] : Medicīnas apgāds, 2013. - 19.nod., 316.-327.lpp.

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Līdzeklis efektīvai augsta glutamāta līmeņa pazemināšanai asinīs : LV 14461 B : patents / izgudrotāji: V.Voicehovskis, J.Voicehovska, G.Ancāne, A.Šķesters, G.Orļikovs. - Pieteikts: 15.09.2011 ; publicēts: 20.07.2012. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.7 (2012), 949.lpp.

 

Voicehovskis VV, Ancane G, Voicehovska JG, Ivanovs I, Skesters A, Ancans A, Silova A, Ivascenko T, Micans J, Vaivads N, Umnova L. Oxidative Stress Parameters in Posttraumatic Stress Disorder Risk Group Patients. Proc Latv Acad Sci 2012; 66, No.6 (681), pp.20-30.

 

​Preparation that effectively reduces high glutamate level in blood : WO 2013/039367 A1 : international patent // inventors/applicants: V.Voicehovskis, J.Voicehovska, G.Ancane, A.Skesters, G.Orlikovs. - Filing date: 19.09.2011 ; publication date: 28.03.2013.

 

Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Ancane G, Skesters A, Orlikovs G. Preparation that effectively reduces high glutamate level in blood. Inernational patent 2011 Sep, PCT/LV2012/000001. International Publication Number WO 2013/039367 A1​

 

 

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja
Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore