Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Profesors

Medicīnas fakultāte, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra

2014 - pašlaik

Docētāja

Psihosomatiskās medicīnas Eiropas tīkla Pēcdiploma izglītības programma (Curriculum Europa), Berlīne (Vācija), Grāca (Austrija)

2003 - 2014

asociētā profesore

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra

1994 - pašlaik

Katedras vadītājs

Medicīnas fakultāte, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra

1994 - 2003

Docente

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra

1993 - 1994

Psihoterapijas kursa vadītāja

Rīgas Medicīnas akadēmija

1989 - 1993

Vecākā zinātniskā līdzstrādniece, zinātniskās grupas vadītāja

CZLP Gastroenteroloģijas grupa

1986 - 1989

Zinātniskā līdzstrādniece

CZLP Gastroenteroloģijas grupa

1982 - 1986

Aspirantūra

RMI Iekšķīgās slimībās un psihiatrijā

1980 - 1982

Klīniskā ordinatūra

RMI Iekšķīgās slimībās

1979 - 1980

Internatūra

RMI

Izglītība

2013

Psihoterapeits (Nr.A-10060)

LĀB Sertifikācijas padome, Rīga

1986

Aspirantūra (G-D Nr.000069 Dr.med)

RMI

1982

Klīniskā ordinatūra terapijas specialitātē

RMI

1981

Psihoterapijas un seksoloģijas kursi

Ļeņingradas Ārstu kvalifikācijas paaugstināšanas institūts, PSRS, Ļeņiņgrada, Krievija

1979

Internatūra terapijas specialitātē (pabeigta ar izcilību п Nr. 709838 )

RMI Ārstniecības fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Uzstāšanās konferencēs

1. 25th WORLD CONGRESS OF THE ICPM, referāti "Promotion of the mental health of doctors – one of the educational tasks in psychosomatics and psychotherapy", "The “medically unexplained” versus “somatically unexplained” ", Florence, Itālija, 11.-13.09.2019

2. RSU Starptautiskā medicīnas un veselības zinātņu konference "Zināšanas praksei", referāts "Mental health and the quality of doctor-patient relationship", 2.04.2019

3. DGPPN Kongress 2018, referāts "The usefulness of the psychosomatic approach to the patient", 30.11.2018

4. VII starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference "Sabiedrība. Veselība. Labklājība", referāts "Interrelations of paranormal and pseudoscientific beliefs and critical thinking disposition among undergraduate medical students of RSU" Rīga, 10.10.2018

5. Latvijas infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācijas konference, referāts "Ārsta – pacienta terapeitiskās attiecības ar agresīviem pacientiem", 13.09.2018

6. LU 76. starptautiskā zinātniskā konference ''Saprašanās māksla'', referāts "Labestības trūkums attiecībās – emocionālo traucējumu sekas un cēlonis", Rīga, 9.03.2018

7. Latvijas Pediatru asociācijas konference "Sāpes bērniem", referāts "Sāpes bērniem-psihosomatiskie aspekti", Rīga, 10.03.2017

8. RIGA CONFERENCE 2016 "THE DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP AND MIGRATION CRISIS", Mental and somatic health issues in doctor's everyday practice, Riga, 23.04.2016.

9. Latvijas Pediatru asociācijas konference Stress bērna dzīvē – klīniskie aspekti, lekcija "Stress ģimenē – tā izpausmes un vadības iespējas", Rīga, 11.03.2016.

10. LĀB starpdisciplinārā conference "Psihiskā veselība" referāts "Psihodinamiskās terapijas iespējas depresijas terapijā", Rīga 23.01.2016

11. Hauptstadtsymposium Psychosomatik 2015 24.10.2015. Berlin "Ärztliche Kommunikation und Psychotherapie –Grundelemente ärztlicher Identität"

12. The 23rd World Congress on Psychosomatic Medicine 19.-23.08.2015Ancane G Fazekas C, Low T & Palmowski B. The psychosomatic factor in medical and postgraduate training.

13. LĀB Starpdisciplinārā konference Neatliekamie stāvokļi medicīnā, referāts „Kā ārstam veidot sarunu ar kritiskā stāvoklī esoša pacienta tuviniekiem?" Cēsis, 21.02.2015.

14. Eiropas izglītības kursi anesteziologiem (CEEA), referāts „Evening discussion on ethics", 03.12.2014.

15. LĀB 2014.gada 6.starpdisciplinārā konference, referāts "Kā pacients jūtas 21.gs. medicīnā", 29.11.2014.

16. RSU zinātniski praktiskā konference "Aktualitātes fizikālajā un rehabilitācijas medicīnā", referāts "Kas nepieciešams pacientam no viņu ārstējošās komandas?" 12.11.2014.

17. LR Saeimas konference "Par patstāvīgām vērtībām mainīgā sabiedrībā", referāts "Sabiedrības vērtības psihiskās veselības aspektā", 29.10.2014.

18. Latvijas Ārstu biedrības 2014. gada 5. Starpdisciplinārā konference, referāts "Izaicinājumi ārsta pacienta terapeitiskajās attiecībās darbā ar hronisku sāpju pacientiem" 20.09.2014.

19. Tematiskā LĀB starpdisciplinārā konference - Latvijas iedzīvotāju mentālā veselība, referāts – „Psihiskā veselība jeb psihosomatiskā veselība?" Daugavpils, 08.03.2014.

20. Deutscher Kongress für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Berlin, referāti „Aspekte des Fachgebiets Psychosomatische Medizin in Europa & Lettland" un „Psychosomatic health - Challenge and Opportunity" 26.-29.03.2014.

21. Latvijas Ārstu kongress "Aktuālie medicīnas ētikas jautājumi", Rīga, 19.09.-21.09.2013.

22. Latvijas Ārstu kongress "Psihiskā veselība indivīda un sabiedrības aspektā", Rīga, 19.09.- 21.09.2013.

23. Международный форум врачей „НОВАЯ ВОЛНА В МЕДИЦИНЕ", Jūrmala, 18.07.- 21.07.2013

24. Internationale Tagung"Freiheit und Freiheiten – Möglichkeiten und Gefahren", Riga, Lettland, 10.05.-11.05.2013.

25. EFMA-WHO&LĀB European Forum of Medical Associations – WHO. Riga, 21.03.- 22.03.2013.​

 

Konferenču u.c. pasākumu organizācija un vadība (pēdējos 6 gados)

1. Atbalsta psihoterapijas intensīvie kursi ārstniecības personām, Rīga, 08.-18.06.2020

2. Emocionālās veselības nedēļa 2019, "Personības radošums un psihiskā veselība. Mūzika kā emocionālās veselības uzlabošanas veids", Rīga, 7.-11.10.2019

3. Seminārs “Krāsu, emociju un veselības mijiedarbība”, referāts "Emociju klasifikācija, to nozīme cilvēka veselības saglabāšanā", Rīga, 24.05.2019

4. Miega Dienas 2019, referāts "Sapnis kā smadzeņu darba rezultāts. Es krītu, es lidoju, es slīkstu. Man pakaļ skrien lauva... Kā ārsts var palīdzēt to izprast?", Rīga, 8.-9.04.201

5. Emocionālās veselības mēnesis 2018, “Vardarbība skolā. Emocionālie un tiesiskie aspekti. Gadījumu analīze un diskusija”, Rīga 17.10.2018

6. Emocionālās veselības nedēļa 2017, simpozijs par Latvijas tautas emocionālo veselību "Esi reālists, prasi neiespējamo" Rīga, 13.10.2017

7. Darba grupas Euronet-Soma sanāksme, Rīga, 05.-06.10.2017

8. RIGA CONFERENCE 2016 "THE DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP AND MIGRATION CRISIS", Riga, 22.-23.04.2016.

9. Eiropas Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas ārstu asociācijas (Association of European Physicians in Psychosomatic Medicine and Psychotherapy (AEPM)) seminārs „How much Psychosomatic Medicine Europe needs?" Vācija, Nirnberga, 16. -19.08.2013.

10. Ancāne Gunta, EFMA-WHO&LĀB European Forum of Medical Associations – WHO. Riga, 21.03.-22.03.2013.

11. Gunta Ancāne. Psychosomatic medicine: research and reality in Latvia // 29th European Conference on Psychosomatic Research (ECPR) &15th Annual Meeting of the European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP), Aarhus, Denmark, June 29, 2012.

12. Psychosomatic medicine in the health care system: Today and tomorrow, Latvian - German Scientific Seminar, Rīga, Latvija, Nov. 2010.​

 

Administratīvie pienākumi, darbs padomēs, komisijās un darba grupās

2017 - šobrīd Rīgas Stradiņa universitātes Starptautiskās studentu konference “Health and Social Sciences” žūrijas komisijas locekle

2017 - Darba grupas Euronet-Soma locekle

2014 - Eiropas ārstu asociācijas pārstāve Eiropas Komisijas projektā „Adocare"

2014 – Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programmu "Medicīna" un "Farmācija" pretendentu doktora studijām

2014./2015. ak.g. izvērtēšanas komisijas locekle

2014 - Rīgas Stradiņa universitātes 63. Medicīnas nozares studentu zinātniskās konferences žūrijas komisijas locekle

2013 – 2019 Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības medicīnas zinātnes nozarē Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas zinātnes apakšnozarē

2012 – Darba grupas locekle Veselības ministrijā (darba grupa, lai pinveidotu iesaistīto institūciju sadarbību narkotisko un psihotropo vielu atkarības izplatības novēršanā un ierobežošanā, atkarības ārstēšanā un atkarīgo slimnieku rehabilitācijā)

2012 – šobrīd Eiropas Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas asociācijas prezidente

2012 – šobrīd Psihosomatiskās medicīnas Eiropas tīkla Pēcdiploma izglītības programmu (Curriculum Europa) izstrādes darba grupas locekle

2011 – šobrīd LĀB pārstāve UEMS Psihiskās veselības grupā

2010 – 2016 LĀB Valdes locekle

2010 – 2016 LĀB pārstāve CPME – Valdes un Ģenerālās Asamblejas locekle

2009 – šobrīd VM Galveno speciālistu un Veselības nozares stratēģiskās padomes locekle

2004 – šobrīd Žurnāla „Latvijas Ārsts" konsultatīvās padomes locekle

2002 - 2010 Latvijas Ārstu biedrības Ētikas komisijas locekle

1996 – šobrīd Latvijas Inteliģences apvienības valdes locekle​

 

 

 

 

Izstrādātie studiju kursi

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā docētie studiju kursi (Psihosomatika, Psihosomatiskā medicīna, Psihoterapijas pamati, Psihiskā veselība u.c.)

Vadītie studiju kursi

 

Ievads psihosomatikā, Medicīnas psiholoģija, krīžu psiholoģija un psihoterapijas pamati, Medicīnas un saskarsmes psiholoģija, Medicīniskā psiholoģija, Psihiskā veselība, Psihodinamiskie procesi grupā, Psihosomatika, Psihosomatiskā medicīna, Psihosomātiskā medicīna un psihoterapija, Psihosomatiskā medicīna un psihoterapijas pamati, Psihoterapijas pamati, Ārsta - pacienta attiecību terapeitiskie ētiskie aspekti, Medicīnas psiholoģija un psihoterapijas pamati, Optometrista un pacienta savstarpējās attiecības, Psihosomatiskā medicīna un psihoterapija, Psihoterapija, Psihoterapija neirologiem.

 

Docētie studiju kursi

 

Ārsta - pacienta attiecību terapeitiskie ētiskie aspekti, Medicīniskā psiholoģija, Psihiskā veselība, Psihodinamiskie procesi grupā, Psihosomatika, Psihosomatiskā medicīna un psihoterapijas pamati, Sāpju medicīna, Ievads psihosomatikā, Medicīnas psiholoģija, krīžu psiholoģija un psihoterapijas pamati, Psihosomātiskā medicīna un psihoterapija, Psihoterapijas pamati, Pētnieciskais darbs.

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

promocijas darbi: 4 (Psihosomatiskā medicīna)​

​maģistra darbi: 5 (Fizioterapija)​

 

Projekti

 

1. 2020 - Erasmus+ project, KA204, Adult education 2020 “Recognising burnout and creating early prevention mechanisms to assist the actors of social inclusion active on employment frameworks”

2. 2020 – Latvijas Zinātnes padomes izsludinātais Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas (FLPP) 2020.gada projektu konkurss, pieteikuma nosaukums "Ritms fenomenoloģijā un psihosomatikā: cilvēka un sabiedrības veselības starpdisciplinārs pētījums", projekta partneris LU

3. 2020 – Latvijas Zinātnes padomes izsludinātais Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas (FLPP) 2020.gada projektu konkurss, pieteikuma nosaukums “Ģimenes ārstu psihiskā veselība Latvijā”

4. 2019 - Latvijas Zinātnes padomes izsludinātais 2019/1 Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas (FLPP) projektu konkurss, pieteikuma nosaukums "Ritms filosofijā un medicīnā: sabiedrības veselības starpdisciplinārās konsekvences", projekta partneris LU

5. 2019 - COST "Children and Adolescents of Parents with Mental Disorders: A European Action", COST Action Proposal OC-2019-1-23780

6. 2019 - COST "European Network on Cross-Cultural Differences in Irritable Bowel Syndrome", COST Action Proposal OC-2019-1-24140

7. 2018 - COST "Children and Adolescents of Parents with Mental Disorders: A European Action; COST Action Proposal OC-2018-2-23466"

8. 2018 - COST "European Network on Persistent Somatic Symptoms Across Medicine; COST Action Proposal OC-2018-2-23420"

9. 2018 - ERA-NET NEURON "Childhood Trauma-Associated Risk for pathology: A multidisciplinary approach to identify mechanisms, functional biomarkers and new therapeutic strategies"

10. 2017 - ERA-NET NEURON "Intergenerational transmission of bipolar disorder: risk factors, clinical features and epigenetic signatures (EPIBOFF)"

11. 2014- Veselīga novecošanās (CPME; pārstāvji no Dānijas, Rumānijas, Nīderlandes u.c.)

12. 2014 - DEAL Izdegšanas sindroms (kopā ar kolēģiem no Medical University of Graz, Department of Medical Psychology and Psychotherapy un Ernst Moritz Arndt University of Greifswald)

13. 2013 - Pieķeršanās stila noteikšana bērniem ar somatoformiem traucējumiem un tā nozīme somatoformu traucējumu patoģenēzē.

14. 2013 -Aleksitīmijas saistība ar bioķīmijas rādītājiem.

15. 2013 - Ginekoloģisko pacienšu seksuālā veselība.

16. 2013 - Maģiskās un kritiskās domāšanas mijiedarbība medicīnu studējošajiem.

17. 2012 - Starptautisko operāciju kontingenta dažu oksidatīvā stresa rādītāju kā posttraumatiskā stresa sindroma izpausmes noteikšana un korekcija, izmantojot antioksidantus.

18. 2011 - Hronisku muguras lejasdaļas sāpju pacientu analīze biopsihosociālā modeļa ietvaros​

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2018 Latvijas valsts meži "Nameja gredzens"

2016 - Pateicība par profesionālu un personīgu ieguldījumu Rīgas Stradiņa universitātes Jauno mediķu akadēmijas nodarbību veidošanā 2015./2016.gadā.

2013 Latvijas Ārstu biedrības otrās pakāpes Goda zīme „Tempus Hominis"

2009 Latvijas Ārstu biedrības Sudraba nozīme​

 

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Līdzeklis efektīvai augsta glutamāta līmeņa pazemināšanai asinīs : LV 14461 B : patents / izgudrotāji: V.Voicehovskis, J.Voicehovska, G.Ancāne, A.Šķesters, G.Orļikovs. - Pieteikts: 15.09.2011 ; publicēts: 20.07.2012. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.7 (2012), 949.lpp.

 

Voicehovskis VV, Ancane G, Voicehovska JG, Ivanovs I, Skesters A, Ancans A, Silova A, Ivascenko T, Micans J, Vaivads N, Umnova L. Oxidative Stress Parameters in Posttraumatic Stress Disorder Risk Group Patients. Proc Latv Acad Sci 2012; 66, No.6 (681), pp.20-30.

 

​Preparation that effectively reduces high glutamate level in blood : WO 2013/039367 A1 : international patent // inventors/applicants: V.Voicehovskis, J.Voicehovska, G.Ancane, A.Skesters, G.Orlikovs. - Filing date: 19.09.2011 ; publication date: 28.03.2013.

 

Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Ancane G, Skesters A, Orlikovs G. Preparation that effectively reduces high glutamate level in blood. Inernational patent 2011 Sep, PCT/LV2012/000001. International Publication Number WO 2013/039367 A1​

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Ancāne, Gunta. Dodot gaismu, pats izdeg : [par izdegšanu jauno ārstu vidū : stāsta ārste psihoterapeite, kardiologs, ārsts internists ] / G.Ancāne, O.Kalējs, K.Rācenis ; materiāla sagatavotājs E.Ritums // Medicus Bonus. - Nr.41 (2019, marts/apr.), 14.-17.lpp.

 

Rueckert, Kamiar-Kersten. Cross-sectional study among medical students in Latvia : differences of mental symptoms and somatic symptoms among Latvian and international students / K.-K.Rueckert, G.Ancane // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2018. - [Vol.] XXVII, No.1, p.47-54.

 

 

 

 

van der Feltz-Cornelis, C.M., Elfeddali, I.Werneke, U., Ancane, G., et. al. A European Research Agenda for Somatic Symptom Disorders, Bodily Distress Disorders, and Functional Disorders: Results of an Estimate-Talk-Estimate Delphi Expert Study. NCBI, Front Psychiatry, Switzerland : Frontiers Research Foundation, 2018.

 

Angioveģetodistonija : [par angioveģetodistonijas diagnostiku un ārstēšanu] / G.Ancāne, G.Bahs, I.Grope, I.Lubaua ; materiāla sagatavotājs E.Ritums // Medicus Bonus. - Nr.31 (2017, aug./sept.), 14.-17.lpp.

Briedīte, Ieva. Opinions of postpartum women about the impact of pregnancy and childbirth on sexual life [Elektroniskais resurss] / I.Briedite, G.Ancane, G.Jansone // JSM Sexual Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, No.1 (2017), p.1-5. - Resurss aprakstīts 2018.g. 30.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.jscimedcentral.com/SexualMedicine/sexualmedicin…

Medicīna 2050 : I daļa: onkoloģija, kardioloģija, endokrinoloģija, psihosomatiskā medicīna : [raksti] / [sagatavojušas] M.Lapsa, G.Skrebele // Doctus. - Nr.11 (2017, nov.), 74.-79.lpp. - Saturs: Onkoloģija / J.Eglītis ; Kardioloģija / O.Kalējs ; Endokrinoloģija / A.Lejnieks ; Psihosomatiskā veselība / G.Ancāne.

Ancāne, Gunta. Ārsta vieta sabiedrībā jeb ārsta ir par maz / G.Ancāne // Medicus Bonus. - Nr.26 (2016, jūl./aug./sept.), 11.-13.lpp.

Ancāne, Gunta. Emocijas, pacients un ārsts : [par ārstu prasmi izprast pacienta emocijas] / G.Ancāne // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2016, apr.), 1.-3.lpp.

Laime nav panaceja jeb nav pierādāms, ka stress izraisa slimības : [LU prof. Jāņa Eglīša, ģimenes ārsta Aiņa Dzalba un RSU prof. Guntas Ancānes viedokļi sakarā ar pētījumu žurnālā "Lancet" ] / J.Eglītis, A.Dzalbs, G.Ancāne ; materiāla sagatavotāji: E.Ritums, Z.Dzalbe // Medicus Bonus. - Nr.24 (2016, janv./febr./marts), 14.-15.lpp.

Ancāne, Gunta. Kā veidot terapeitisku sarunu ar kritiskā stāvoklī esoša pacienta tuviniekiem / G.Ancāne // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2015, marts), 76.-78.lpp.

Ancāne, Gunta. Lost in translation? The doctor-patient-relationship revisited / G.Ancane, B.Palmowski, A.Ancans // World Medical Journal. - Vol.61, No.1 (2015, Apr.), p.28-30.

Depresijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas 2015 / E.Tērauds, E.Rancāns, R.Andrēziņa, B.Kupča, G.Ancāne ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2015, sept.), 40.-48.lpp.

Paranormal beliefs of Latvian college students : a Latvian version of the revised paranormal belief scale / A.Utinans, G.Ancane, J.J.Tobacyk ...[et al.] // Psychological Reports. - Vol.116, No.1 (2015, Febr.), p.116-126. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ancāne, Gunta. Ārsta un pacienta terapeitisko attiecību aspekti hronisku sāpju gadījumā / G.Ancāne // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2014, nov.), 40.-42.lpp.

Ancāne, Gunta. Kā jūtas pacients 21. gadsimta medicīnā? / G.Ancāne // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2014, dec.), 82.-84.lpp.

Briedīte, Ieva. Association of age with sexual dysfunctions in gynecological patients of reproductive age / I.Briedite, G.Ancane, I.Rogovska // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.78-84.

Quality of female sexual function after conventional abdominal hysterectomy - three months' observation / I.Briedite, G.Ancane, I.Rogovska, N.Lietuviete // Acta Chirurgica Latviensis. - No.14/1 (2014), p.26-31.

Šmite, Daina. Trauksmes simptomu un muskuļu spēka testu rezultātu savstarpējā saistība pacientiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm / D.Šmite, G.Ancāne // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 38.-42.lpp.

Utināns, Artūrs. Belief in the paranormal and modern health worries / A.Utinans, G.Ancane // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00048-p.1-00048-p.6. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Utināns, Artūrs. Maģiskās domāšanas, ticības paranormālajam un kritiskās domāšanas dispozīcijas aptauja Rīgas Stradiņa universitātes studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 308.-317.lpp.

 

Tēzes​​

 

Ancāne, Gunta. Mental health and quality of doctor–patient relationship / G.Ancāne // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.329.

Ancāne, Gunta. Promotion of the mental health of doctors - one of the educational tasks in psychosomatics and psychotherapy / G.Ancane // Psychotherapy and Psychosomatics. - Vol.88, Suppl.1 (2019), abstract No.6, p.2-3. - 25th World Congress of the International-College-of-Psychosomatic-Medicine (ICPM) on Psychosomatic Medicine (Florence, Italy, Sept.11-13, 2019) : [Abstracts].

Ancāne, Gunta. The medically unexplained versus somatically unexplained / G.Ancane // Psychotherapy and Psychosomatics. - Vol.88, Suppl.1 (2019), abstract No.7, p.3. - 25th World Congress of the International-College-of-Psychosomatic-Medicine (ICPM) on Psychosomatic Medicine (Florence, Italy, Sept.11-13, 2019) : [Abstracts].

Boļšakova, Ludmila. The impact of parental emotional traumas on offspring's frequency of admission to hospital and number of diagnosis / L.Boļšakova ; scientific research supervisor: G.Ancāne // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, Apr.4-5, 2019) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2019. - P.288.

Clinical manifestation of pain central modulation disturbances in chronic low back pain patients / D.Šmite, G.Ancāne, A.Hohlova, G.Troščenkovs // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.276.

Slow or fast music tempo and its impact on psychosomatic reactions / M.Kurpniece, L.Logina, G.Ancāne, L.Blumfelds, K.Plamše, Z.Bedikere, E.Keller // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.333.

Troščenkovs, Glebs. Therapeutic alliance and its relationship with outcomes in psychotherapeutic treatment of depression / G.Troscenkovs, G.Ancane // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.261.

Interrelations of paranormal and pseudoscientific beliefs and critical thinking disposition among undergraduate medical students of Rīga Stradiņš university / A.Utinans, G.Ancane, A.Villerusa, J.Vetra // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.170.

 

Rueckert, Kamiar-Kersten. Health differences among Latvian and international medical students / K.-K.Rueckert ; scientific research supervisor G.Ancāne // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, March 16-17, 2018) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2018. - P.268.

 

Rueckert, Kamiar-Kersten. Health issues in medical students : prevalence & associations / K.-K.Rueckert ; scientific research supervisor G.Ancāne // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, March 16-17, 2018) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2018. - P.269.

Šmite, Daina. Hronisku muguras lejasdaļas sāpju sindroma psihosomatiskie aspekti / D.Šmite, G.Ancāne // Zinātniskā konference "Aktualitātes un izaicinājumi sāpju pētniecībā Latvijā" (Rīga, Latvija, 2018.g. 10.maijā) : [tēzes] / Latvijas Sāpju Izpētes biedrība ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 30.-31.lpp.

Selenium supplementation as a defense method against posttraumatic stress disorder development in combats / A.Skesters, G.Ancane, J.G.Voicehovska, A.Silova ...[et al.] // 11th International Symposium on Selenium in Biology and Medicine and 5th International Conference on Selenium in the Environment and Human Health (Se2017) (Sweden, Stockholm, Aug.13-17, 2017) : Program and Abstract Book. - Stockholm, 2017. - P.216.

Briedīte, Ieva. Psycho-emotional challenges and fears of gynaecological patients before planned hysterectomy / I.Briedite, G.Ancane, N.Lietuviete // The Journal of Sexual Medicine. - Vol.13, No.5, Suppl.2 (2016, May), p.S120. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zvejniece, Liene. Somatic symptoms and emotional well-being in children / L.Zvejniece ; scientific research supervisors: G.Ancāne, O.Cvetkova // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, March 16, 2016) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.171.

Impact of hysterectomy on female sexual quality of life : [abstract] / I.Briedite, G.Ancane, I.Rogovska, N.Lietuviete // Journal of Sexual Medicine. - Vol.12, Suppl.3 (2015, May), p.263. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kritiskās domāšanas dispozīcijas papildu skalas funkcionālā analīze un validācija / A.Utināns, V.Cauce, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 101.lpp.

Ancāne, Gunta. Psihosomatiskā veselība / G.Ancāne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 138.lpp.

Briedīte, Ieva. Description of the parameters of sexual health and sexual habits of gynecological patients : [abstract] / I.Briedite, G.Ancane // European Journal of Contraception & Reproductive Health Care. - Vol.19, Suppl.1 (2014, May), p.S221-S222. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Briedīte, Ieva. Ginekoloģisko pacienšu viedokļi par plānotās histerektomijas ietekmi uz turpmāko reproduktīvo un seksuālo funkciju / I.Briedīte, G.Ancāne, N.Lietuviete // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 88.lpp.

Briedīte, Ieva. Opinions of gynecologic patients about impact of planned hysterectomy on their reproductive function / I.Briedite, G.Ancane, N.Lietuviete // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 109.lpp.

Šmite, Daina. Trauksmes līmeņa un muskuļu spēka testu rezultātu saistība somatiski veseliem indivīdiem / D.Šmite, G.Ancāne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 137.lpp.

Stresa faktoru saistība ar ticību maģiskajam un paranormālajam un kritisko domāšanu Rīgas Stradiņa universitātes studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 112.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Psychosomatic medicine in the Baltic States, Soviet Union, and the Russian Federation / G.Ancāne, A.Utināns, A.Ancāns, A.Miksons // Global Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry: Theory, Research, Education, and Practice / editor: H.Leigh. - Springer : Springer International Publishing, 2019. - Chapter 16, p.365-382.

Ancāne, Gunta. Vecākiem. Par sevi un bērniem : atziņas un ieteikumi, lai bērns augtu vesels un laimīgs / profesore Dr.med. G.Ancāne ; Rīgas Stradiņa universitāte. Psihosomatikas un psihoterapijas katedra un klīnika. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 47, [1] lpp.

Depresijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas / autoru kolektīvs: E.Tērauds, E.Rancāns, R.Andrēziņa, B.Kupča, G.Ancāne, I.Ķiece, Ņ.Bezborodovs ; Latvijas Psihiatru asociācija. - Rīga : Latvijas Psihiatru asociācija, 2015. - 52 lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja