Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar mediju, sabiedrisko attiecību vēstījumu un reklāmas auditorijas komunikācijas mijiedarbības procesiem, komunikācijas teoriju vidū izceļot mediju lietojuma un apmierinājuma teoriju, kas skaidro mediju lietojumu un auditorijas uzvedības likumsakarības. Kursa laikā tiks studēta izpratne par auditorijas veidošanos un transformāciju sociālās tīklošanās platformu ietekmē, masu auditorijas jēdzienu, apskatītas arī auditorijas pētījumu metodes un pieejas, ar kuru palīdzību var noskaidrot žurnālistikas, sabiedrisko attiecību un reklāmas efektivitāti. Kurss piedāvā plašu mūsdienu komunikācijas vides procesu analīzi, no auditorijas viedokļa vērtējot tradicionālos medijus, sociālos medijus, algoritmu ietekmi, komerciālo un sociāli nozīmīgo informāciju.

Priekšzināšanas

Apgūts kurss "Ievads studijās un specialitātē".

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• Aprakstīs mediju un sociālo mediju auditorijas būtību, tipoloģiju, analīzes teorētiskās pieejas.
• Pastāstīs un raksturos mediju auditorijas vēsturi un mūsdienu attīstības procesus.
• Izpratīs mediju funkciju un auditorijas savstarpējo mijiedarbību.
• Izklāstīs mediju auditorijas pētījumu mērķus un metodes dažādās komunikācijas jomās.
• Izklāstīs mediju lietojuma socioloģiju.
• Izpratīs mediju auditorijas aktivitātes un pasivitātes konceptus, interaktivitāti.

Prasmes

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši:
• Prasmi novērtēt un analizēt mediju auditorijas tipus.
• Prasmi atšķirt un pielietot mediju auditorijas pētījumu metodes.
• Prasmi atšķirt un novērtēt multimediju auditorijas uzvedību.
• Prasmi atšķirt interaktivitātes līmeņus un funkcijas multimediju komunikācijā.
• Prasmi analizēt mediju auditorijas pētījumu un pieejas.
• Iemaņas interpretēt mediju lietojuma paradumus un to cēloņus.
• Iemaņas integrēt mūsdienu auditorijas izpratnes multimediju komunikācijas procesā.

Kompetences

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši:
• Kompetenci izvērtēt realitāti, piemērojot informāciju mediju auditorijas novērtēšanai, lai sasniegtu dažādus komunikācijas mērķus.
• Atbildību par mediju auditorijas novērtēšanai savāktās un sniegtās informācijas kvalitāti, informācijas avotu vērtību un atbilstību, kā arī tās eventuālajiem efektiem.
• Kritisku attieksmi pret mediju auditorijas pētījumu metodēm, saturu un formu.
• Paškritisku attieksmi pret mediju auditorijas datos ietvertās informācijas vērtību un tās atbilstību komunikācijas vajadzībām.
• Atbildīgu, uz zināšanām balstītu tehnoloģiju pielietošanu mediju auditoriju novērtēšanas un sasniegšanas procesā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.