Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Mikrobioloģija un virusoloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par mikroorganismu, vīrusu, parazitāro vienšūņu, tārpu un ektoparazītu uzbūvi, lomu infekcijas un parazitāro slimību etioloģijā, izplatību vidē, par infekcijas un invāzijas avotiem, pārvades ceļiem, klīniskajiem simptomiem, nespecifisko un specifisko profilaksi. Sniegt zināšanas par hospitāli iegūtajām infekcijām, to transmisiju, prevencijas metodēm un medicīnas personāla lomu to pārnesē.

Priekšzināšanas

Studiju kursa apguves uzsākšanai nepieciešamas priekšzināšanas bioloģijā, ķīmijā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā vidējās izglītības programmas apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas par baktēriju, sēņu, parazitāro vienšūņu, tārpu, ektoparazītu un vīrusu uzbūvi, īpašībām, to nozīmi infekcijas un parazitāro slimību izcelsmē un pārvadē, apgūs organisma nespecifiskās un specifiskās aizsardzības mehānismu likumsakarības, infekcijas un parazitāro slimību apkarošanas un izplatības kontroles pasākumu principus.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti pratīs pareizi ievākt infekciozu un parazitāru aģentu saturošu materiālu, uzglabāt un transportēt uz laboratoriju mikrobioloģiskai, virusoloģiskai vai parazitārai izmeklēšanai, pagatavot, mikroskopēt un analizēt natīvus un krāsotus dažādu materiālu mikropreparātus, uzsēt infekciozu materiālu barotnēs, pielietot dezinfekcijas un strerilizācijas metodes infekciozo un parazitāro slimību ierosinātāju izplatības kontrolei.

Kompetences

Izmantojot gūtās zināšanas pēc sekmīgas studiju programmas apgūšanas studējošie spēs mērķtiecīgi lietot mikroorganismu, parazītu un vīrusu izplatības kontroles metodes, izskaidros pacientiem infekcijas un parazitāro slimību izcelsmi, pārvadi, izmeklēšanas un kontroles pasākumu nepieciešamību.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF1BakalaursObligātsKatrīna Elīna Bērziņa, Anastasija Dovbenko, Dārta Jakovicka, Veronika Baltmane-Veckalne, Sandis Mauriņš, Renārs Broks
Māszinības, LFMZFb1BakalaursObligātsKatrīna Elīna Bērziņa, Anastasija Dovbenko, Dārta Jakovicka, Veronika Baltmane-Veckalne, Sandis Mauriņš, Renārs Broks
Vecmāte, MZFVb1BakalaursObligātsKatrīna Elīna Bērziņa, Anastasija Dovbenko, Dārta Jakovicka, Veronika Baltmane-Veckalne, Sandis Mauriņš, Renārs Broks