Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Ārsts-rezidents anestezioloģijā, reanimatoloģijā

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

2018 - pašlaik

Asistenta p.i.

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

2015 - 2019

Tehniskais asistents

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

2016 - 2018

Stundu pasniedzēja

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

2015 - 2016

Māsu palīgs

Rīgas 2.slimnīca, 5.nodaļa

pašlaik

Acting Assistant

Faculty of Medicine, Department of Biology and Microbiology

Izglītība

2019 - pašlaik

Otrā līmeņa profesionālā izglītības programma “Rezidentūra medicīnā”, pamatspecialitāte Anesteziologs, reanimatologs

Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultāte

2013 - 2019

Ārsta grāds

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāte

2009 - 2012

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"

2001 - 2013

Ilūkstes 1. vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Konferences

 

  • Veronika Baltmane, Anastasija Zaičenko, Katrīna Tomiņa, Aleksandrs Dorogojs, Ilze Liepiņa, Terēze Pavloviča “Evaluation of Latvian adolescent’s sexual activity and knowledge of sexually transmitted diseases”, 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists Books of abstracts, Bialystok, Poland, 2019, p. 186.
  • Veronika Baltmane, Ivars Veckalns, “Assesment of peripheral intravenozus catheter colonization rate and predisposing factors in three different hospital departaments”, 2nd Scientific-Practical Conference (with international participation) of Graduate Students, rezidents and Young Scientists “Current issues of intensive care medicine and rehabilitology” Proceeding, Moscow, Russia, 2019, p. 47.
  • Veronika Baltmane, Staņislavs Šinkarevs, Katrīna Tomiņa, Aleksandrs Dorogojs, Anastasija Zaičenko, Ilze Liepiņa, Terēze Pavloviča, Marija Rozevska, Viktorija Aleksejeva, “Assesment and comparison of Rīga and Latvian regional scholars comprehension about sexually transmitted infections”, The 61st International Scientific Conference of Daugavpils University Abstract book, Latvia, 2019, p. 38.
  • Veronika Baltmane, Milēna Jakuba, Diāna Riekstiņa, “Characteristics of tumor thickness in melanoma patients: single center study”, Rīga Stradiņš University International Student Conference “Health and Social Sciences” Abstract Book, Rīga, Latvia 2018, p.193.
  • Arnis Laduss, Pāvils Plūme, Veronika Baltmane, Jūlija Ivanova, Elizabete Stašāne, Kārlis Pētersons, “The prevalence of Fabry disease among kidney transplants recipients in Latvia”, 28th Europeans Students’ Conference, Berlin, Germany, 2017.
  • Arnis Laduss, Veronika Baltmane, Jūlija Ivanova, Elizabete Stašāne, “Case report of Fabry disease – discovered just 3 years after second kidney transplantation”, 13th Warsaw International Medical Congress Abstract book, Poland, 2017, p. 105.
  • Veronika Baltmane, Ivars Veckalns, “The bacteriological contamination of peripheral intravenous catheters in cardiologic department”, Rīga Stradiņš University International Student Conference “Health and Social Sciences” Abstract Book, Riga, Latvia 2017, p.134.
  • Agate Jaunzeme, Veronika Baltmane, “N.laryngeus recurrens anatomiskā novietojuma daudzveidība un nozīme tireoīektomijā”, RSU 2016. gada 12.maija Morfoloģisko zinātņu konferences tēzes, Rīga, Latvija, 24.lpp.
  • Veronika Baltmane, Jūlija Ivanova, “Portokavālās anastomozes aknu cirozes komplikāciju novēršanai” RSU 2016. gada 12.maija Morfoloģisko zinātņu konferences tēzes, Rīga, Latvija, 8.lpp.
  • Veronika Baltmane, Elizabete Stašāne, “ Giacomini vēna anatomiski klīniskā aspektā”. RSU 2015. gada 15. maija Morfoloģisko zinātņu konferences tēzes, Rīga, Latvija, 12. Lpp.

 

Docētie studiju kursi

Medicīnas mikrobioloģija

Mikrobioloģija

Mikrobioloģija, imunoloģija, virusoloģija

Medicīnas mikrobioloģija

Mikrobioloģija ar virusoloģiju un parazitoloģiju

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2019. - pašlaik. Latvijas Jauno Ārstu asociācijas biedre

2016. - 2018. Latvijas Medicīnas Studentu asociācijas valdes locekle

2015. - 2018. Latvijas Medicīnas Studentu asociācijas biedre

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2017. - Latvijas Studentu asociācijas gada balva "Gada students"

 

Citas prasmes

 

B kategorijas autovadītāja apliecība (no 2012.gada)​​

 

Vadītie studiju kursi

Mikrobioloģija ar virusoloģiju un parazitoloģiju

Lectured study course

Clinical Microbiology and Control of Hospital Infections

Medical Microbiology

Microbiology

Microbiology with Virology and Parasitology

Microbiology, Immunology, Virology

Supervised study course

Microbiology with Virology and Parasitology

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilona Hartmane
Docētāja, Katedras vadītāja p. i.