Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Uldis Vēgners
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:2. cikla (Maģistra)
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Filozofija; Filozofiskā antropoloģija

Mērķis

Sniegt studentiem filozofisku perspektīvu uz dažādām ar nāvi un miršanu saistītām tēmām, galveno uzmanību pievēršot nāves un miršanas metafiziskiem, epistemoloģiskiem, eksistenciāliem, ētiskiem un sociāliem aspektiem.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Students pārzina un izprot būtiskākos filozofijas tematus un problēmas saistībā ar nāvi un miršanu (metafiziskos, epistemoloģiskos, eksistenciālos, ētiskos un kultūras), kā arī saistītos filozofiskos jēdzienus (nāve, eitanāzija, asistētā pašnāvība, sociālā nāve, pēcnāves kaitējums utt.).

Prasmes

Students prot aprakstīt un salīdzināt dažādus skatījumus uz nāvi un miršanu, formulēt savu pozīciju un sniegt argumentus, analizēt un kritiski izvērtēt ar nāvi un miršanu saistītās filozofiskās problēmas veselības un sociālajā aprūpē. Students pielieto apgūtās zināšanas, lai izvērtētu savu un sabiedrībā pastāvošās attieksmes pret nāvi un mirstošajiem cilvēkiem.

Kompetences

Students spēj izprast, interpretēt un kritiski izvērtēt ar nāvi un miršanu saistītos filozofiskos aspektus. Izmantojot iegūtās zināšanas, students spēs iesaistīties mūsdienu sabiedrībā aktuālās diskusijās, kas skar ar nāvi un miršanu saistītus jautājumus. Students spēs izvērtēt pastāvošās veselības aprūpes prakses nāves un miršanas jautājumu kontekstā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF2MaģistrsIerobežota izvēleUldis Vēgners
Medicīna, MF2MaģistrsIerobežota izvēleUldis Vēgners
Plānošanas periods:2024. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz2MaģistrsIerobežota izvēle