Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Irēna Upeniece

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_049LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģijaMērķauditorija:Sabiedrības veselība; Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Irēna Upeniece
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)14Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas28
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Interese par fiziskām aktivitātēm, veselīgu dzīvesveidu. Vēlēšanās iemācīties tehniski pareizi nūjot.
Mērķis:
Iepazīstināt RSU studentus ar fizisko aktivitāšu veidu, kas izmantojamas rehabilitācijā, fitnesā, sportā un sniegt iespēju piedalīties nūjošanas treniņa procesā, uzlabot ķermeņa fizisko stāvokli, paaugstināt savu aerobo kapacitāti.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Nūjošana veselībai un skaistumam. Ekipējums: nūjas, apģērbs, apavi un speciālie nūjošanas aksesuāri. Nūju izvēles metodes. Nūjošanas nodarbības struktūra: • Iesildīšanās vingrojumi • Tehnikas pamatu apguve • Stiepšanās vingrojumiLekcijas2.00auditorija
2Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās klasiskās struktūras. Nūjošanas tehnikas apguve un pilnveide. Vingrojumi pāros ar nūjām tehnikas apguvei. Vingrojumi ar nūjām kolonnās.Nodarbības2.00auditorija
3Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās struktūras. Nūjošanas tehnikas pilnveide. Treniņš distancē. Apļa treniņš biomotoro spēju attīstīšanai un pilnveidei.Nodarbības2.00auditorija
4Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās struktūras. Tehnikas pilnveide. Treniņš distancē. Intervālais treniņš biomotoro spēju attīstīšanai un pilnveidei.Nodarbības2.00auditorija
5Speciālie vingrinājumi ar nūjām. Mācību aprīkojums. Vingrojumu uzlabošanas tehnika. Tālmācība. Speciālie vingrinājumi pa pāriem. Vingrojumi kolonnā. Izturības treniņš.Nodarbības2.00auditorija
6Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās struktūras. Nūjošanas tehnikas demonstrēšana un izpildes analīze studiju grupā un novērtēšana. Spēka un līdzsvara vingrojumu izpilde.Nodarbības2.00auditorija
7Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās struktūras. Iesildīšanās un stiepšanās vingrojumu demonstrēšana (patstāvīgā darba rezultāta izpilde studiju grupā). Treniņš distancē.Nodarbības2.00auditorija
8Nūjošanas tehnikas pilnveide distancē. Tehnikas analīze un novērtējums. Koordinācijas un līdzsvara vingrojumu demonstrējums (patstāvīgā darba demonstrējums un novērtējums studiju grupā).Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Nūjošana veselībai un skaistumam. Ekipējums: nūjas, apģērbs, apavi un speciālie nūjošanas aksesuāri. Nūju izvēles metodes. Nūjošanas nodarbības struktūra: • Iesildīšanās vingrojumi • Tehnikas pamatu apguve • Stiepšanās vingrojumiLekcijas2.00auditorija
2Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās klasiskās struktūras. Nūjošanas tehnikas apguve un pilnveide. Vingrojumi pāros ar nūjām tehnikas apguvei. Vingrojumi ar nūjām kolonnās.Nodarbības1.00auditorija
3Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās struktūras. Nūjošanas tehnikas pilnveide. Treniņš distancē. Apļa treniņš biomotoro spēju attīstīšanai un pilnveidei.Nodarbības1.00auditorija
4Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās struktūras. Tehnikas pilnveide. Treniņš distancē. Intervālais treniņš biomotoro spēju attīstīšanai un pilnveidei.Nodarbības1.00auditorija
5Speciālie vingrinājumi ar nūjām. Mācību aprīkojums. Vingrojumu uzlabošanas tehnika. Tālmācība. Speciālie vingrinājumi pa pāriem. Vingrojumi kolonnā. Izturības treniņš.Nodarbības1.00auditorija
6Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās struktūras. Nūjošanas tehnikas demonstrēšana un izpildes analīze studiju grupā un novērtēšana. Spēka un līdzsvara vingrojumu izpilde.Nodarbības2.00auditorija
7Nūjošanas nodarbība pēc tradicionālās struktūras. Iesildīšanās un stiepšanās vingrojumu demonstrēšana (patstāvīgā darba rezultāta izpilde studiju grupā). Treniņš distancē.Nodarbības2.00auditorija
8Nūjošanas tehnikas pilnveide distancē. Tehnikas analīze un novērtējums. Koordinācijas un līdzsvara vingrojumu demonstrējums (patstāvīgā darba demonstrējums un novērtējums studiju grupā).Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga iesildīšanās, stiepšanās, koordinācijas vingrojumu sagatavošana un demonstrēšana sudiju grupā.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: Nūjošanas tehnikas novērtēšana. Iesildīšanās, koordinācijas un atsildīšanās (stiepšanās) vingrojumu izpilde ar nūjām. Prasme rīkoties ar sirdsdarbības monitoru.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti: • spēs aprakstīt nūjošanas ekipējumu: nūju izvēles parametrus, apģērba izvēli, apavu izvēli; • varēs raksturot nūjošanas līmeņus; • spēs aprakstīt nūjošanas nodarbības saturu; • pratīs pastāstīt par nūjošanas tehnikas pamatiem; • varēs atstāstīt, kā tiek noteikta sirdsdarbības kontrole nūjošanas nodarbības procesā.
Prasmes:Pēc studiju kursa apguves studenti pratīs: • izvēlēties atbilstošu nūjošanas ekipējumu; • spēs demonstrēt dažādas nūjošanas tehnikas; • izmantot speciālos vingrojumus ar nūjām iesildīšanās un atsildīšanās daļā; • izmantot sirdsdarbības monitoru.
Kompetences:Kompetenta ekipējuma izvēle. Tehnikas analīze, salīdzināšana un izvērtēšana. Kompetence tehniski pareizi demonstrējot iesildīšanās, stiepšanās un koordinācijas vingrojumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Trenera rokasgrāmata. 1.daļa. Autoru kolektīvs. LSF padome. 2003. 81-96.lpp.
2Trenera rokasgrāmata. 2..daļa. Autoru kolektīvs. LSF padome. 2003.
3Latvijas Tautas sporta asociācijas metodiskais līdzeklis.
4Meterniha K. Nūjošana Zvaigzne ABC, Rīga, 2010.
Citi informācijas avoti
1nūjo.lv,
2nūjotājiem.lv