Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Irēna Upeniece
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Iepazīstināt RSU studentus ar fizisko aktivitāšu veidu, kas izmantojamas rehabilitācijā, fitnesā, sportā un sniegt iespēju piedalīties nūjošanas treniņa procesā, uzlabot ķermeņa fizisko stāvokli, paaugstināt savu aerobo kapacitāti.

Priekšzināšanas

Interese par fiziskām aktivitātēm, veselīgu dzīvesveidu. Vēlēšanās iemācīties tehniski pareizi nūjot.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• spēs aprakstīt nūjošanas ekipējumu: nūju izvēles parametrus, apģērba izvēli, apavu izvēli;
• varēs raksturot nūjošanas līmeņus;
• spēs aprakstīt nūjošanas nodarbības saturu;
• pratīs pastāstīt par nūjošanas tehnikas pamatiem;
• varēs atstāstīt, kā tiek noteikta sirdsdarbības kontrole nūjošanas nodarbības procesā.

Prasmes

Pēc studiju kursa apguves studenti pratīs:
• izvēlēties atbilstošu nūjošanas ekipējumu;
• spēs demonstrēt dažādas nūjošanas tehnikas;
• izmantot speciālos vingrojumus ar nūjām iesildīšanās un atsildīšanās daļā;
• izmantot sirdsdarbības monitoru.

Kompetences

Kompetenta ekipējuma izvēle. Tehnikas analīze, salīdzināšana un izvērtēšana. Kompetence, tehniski pareizi demonstrējot iesildīšanās, stiepšanās un koordinācijas vingrojumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 2Free choiceIrēna Upeniece
Medicīna, MF2MaģistrsIerobežota izvēleIrēna Upeniece
Medicīna, SSNMF2MaģistrsIerobežota izvēleGints Peleckis
Sabiedrības veselība, SVF2BakalaursIerobežota izvēleIrēna Upeniece
Uzturs, RFU4BakalaursIerobežota izvēleIrēna Upeniece
Uzturs, RFU6BakalaursIerobežota izvēleIrēna Upeniece
Uzturs, RFUN4BakalaursIerobežota izvēleIrēna Upeniece
Uzturs, RFUN6BakalaursIerobežota izvēleIrēna Upeniece
Uzturs, RFU2BakalaursIerobežota izvēleIrēna Upeniece
Veselības sports, VSv6BakalaursIerobežota izvēleIrēna Upeniece
Zobārstniecība, SSNSFz3MaģistrsIerobežota izvēleGints Peleckis
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 1Free choiceIrēna Upeniece
Medicīna, SSNMFz2MaģistrsIerobežota izvēle
Sabiedrības veselība, SVF3BakalaursIerobežota izvēleIrēna Upeniece