Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Gūt izpratni par cēloņsakarībām, kas noved pie nevēlama iznākuma ārstniecības gaitā gan attiecībā uz pacientu, gan personālu, par pielietojamām metodēm risku un veicinošo faktoru identificēšanā un pacientu un personāla drošības paaugstināšanā, pamatojoties uz sistēmas un cilvēka faktora jeb ergonomikas principu ievērošanu. Iepazīstināt ar jaunām iniciatīvām, rekomendācijām un labas māsas prakses piemēriem Eiropā.

Priekšzināšanas

Veselības jēdziens un koncepcija, mikrobioloģija ar virosoloģiju un parazitoloģiju, aprūpes filozofija un procesa modelis, pierādījumos balstīta aprūpe un māsu profesionālā darbība, klīniskā aprūpe un rehabilitācija pacientu aprūpē, farmakoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti spēs izskaidrot cēloņsakarības, kas noved pie nevēlama iznākuma pacienta un personāla drošībā. Spēs definēt darba vides un riska faktoru nozīmi veselības aprūpē strādājošiem. Studenti spēs izskaidrot dažādus veselības aprūpes pacientu biodrošības kritērijus (pacientu drošības kultūra, drošības standartizāciju, drošības attīstību pētniecībā, drošības komunicēšanu un drošības ētiskos un sociālos aspektus).

Prasmes

Patstāvīgi novērtēt un izskaidrot vides veselības kā vides zinātnes un medicīnas preventīvu nozīmi pacienta un personāla veselības saglabāšanā. Spēs pielietot un novērtēt pacientu drošības un darba vides riskus, nevēlamos gadījumus, kā arī izmantot analīzes metodes, lai mazinātu riskus un to ietekmējošos faktorus.

Kompetences

Analizēt un izstrādāt rekomendācijas, pasākumus vides kaitīgo faktoru novēršanā un samazināšanā. Novērtēt un argumentēt pacientu drošības kritērijus, radot mācīšanos no iespējamām vai esošajām kļūdām.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, LFMZFb3BakalaursObligātsEva Cela, Svetlana Lakiša, Kristaps Circenis
Māszinības, MZF3BakalaursObligātsEva Cela, Svetlana Lakiša, Kristaps Circenis
Vecmāte, MZFVb7BakalaursObligātsEva Cela, Svetlana Lakiša, Kristaps Circenis