Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Jūlija Šipicina-Buhgolca
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar pārmaiņu vadības būtību, galvenajām teorijām un attīstības tendencēm. Iepazīt un analizēt Eiropā un Latvijā uzkrāto pieredzi, radīt izpratni par biznesa procesiem pārmaiņu vadības skatījumā.

Priekšzināšanas

Organizāciju vadība (menedžments).

Rezultāti

Zināšanas

Studenti būs apguvuši terminoloģiju un izlasījuši nepieciešamo literatūras apjomu (gan grāmatas, gan aktuālos rakstus), izpratīs notiekošos procesus, kā arī mainības vadības būtību un aktualitātes, varēs iegūtās zināšanas izmantot radoši un atbilstoši situācijai.

Prasmes

Studenti pratīs iegūtās zināšanas piemērot organizācijas un situācijas vajadzībai, būs gatavi veikt PEST un DIVS analīzi.

Kompetences

Izprot, plāno un vada pārmaiņas organizācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE5BakalaursIerobežota izvēleJūlija Šipicina-Buhgolca
Starta uzņēmējdarbības vadība, SUV 5BakalaursIerobežota izvēleJūlija Šipicina-Buhgolca, Jūlija Spicina