Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ilona Zariņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģija

Mērķis

Sniegt teorētiskas zināšanas par mācīšanas-mācīšanās procesiem veselības aprūpē; veicināt šo zināšanu integrēšanu praktiskā darbā klientu/pacientu, grupu un sabiedrības izglītošanā.

Priekšzināšanas

Filozofija un medicīnas ētika, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, aprūpes process un māszinību teorijas.

Rezultāti

Zināšanas

Zinās pedagoģijas vēstures galvenos posmus un mācīšanas - mācīšanās teorētisko pamatu.

Prasmes

Pratīs novērtēt pedagoģisko situāciju aprūpes darbā un efektīvi izglītot pacientus atbilstoši viņu veselības, vecumposma un kultūras situācijai.

Kompetences

Spēs izveidot pacienta apmācības plānu un praktiski realizēt, integrējot un izmantojot atbilstošas pacientu izglītošanas zināšanas, prasmes, attieksmi.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības3BakalaursObligātsIlona Zariņa
Māszinības3BakalaursObligātsIlona Zariņa