Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Gunta Ancāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Studentiem tiks dotas zināšanas par dažādām personības struktūrām; normas variantu, personības traucējumiem – to etioloģiju, klīnisko ainu, diagnostiku un terapiju. Sniegt zināšanas un attīstīt kompetences, kas nepieciešamas veidojot terapeitiskas ārsta-pacienta attiecības.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas sekojošos studiju kursos: Psihiskā veselība (1. st. g.), Psihosomatiskā medicīna (4. st. g.).

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studentiem ir iegūtas pamatzināšanas par personības attīstības teorijām, dažādām personības struktūrām – normu un psihopatoloģiju: etioloģiju, klīnisko ainu, diagnostiku un terapiju.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studentiem ir prasmes izprast un pielietot diagnostikas kritērijus, diferencējot normu no psihopatoloģijas; iemaņas terapeitisku ārsta pacienta attiecību veidošanā.

Kompetences

Diagnostikas kritēriju interpretācija diferencējot normu no psihopatoloģijas, kompetences izprast psihoterapijas indikācijas.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsIerobežota izvēleLaura Bubko, Artūrs Miksons, Gunta Ancāne
Medicīna, SSNMF10MaģistrsIerobežota izvēleRutger Jan van der Gaag, Jana Grīnberga
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF9MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF9MaģistrsIerobežota izvēle