Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Kristīne Šneidere , Kristīne Šneidere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Psiholoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģija

Mērķis

Pielietojot transformatīvās mācīšanās principus, pilnveidot studējošo pētniecības kompetenci psiholoģijā.

Priekšzināšanas

Pētījums psiholoģijā, kursa darbs

Rezultāti

Zināšanas

Studenti kritiski izvērtē pētījuma stratēģijas un dizainus izvēlēto pētniecisko mērķu sasniegšanai, novērtē un analizē potenciālos riskus un draudus pētījuma procesā; skaidro un pamato teorijas un empīriskā pētījuma saistību; apraksta pētījuma organizācijas nosacījumus, lietojot pētniecības terminoloģiju.

Prasmes

Studenti identificē aktuālās pētījumu problēmas; izvēlas piemērotākās teorētiskās pieejas; izveido izpētes plānu, ņemot vērā iespējamos riskus un draudus; korekti izvēlas instrumentāriju, veido izlasi/ veic dalībnieku atlasi; ētiski atbilstoši veic pētījuma dalībnieku informēšanu par viņu tiesībām un pētījuma procesu; korekti ievāc datus; analizē iegūtos rezultātus; kritiski izvērtē pētījuma procesu un rezultātus. Veic pašrefleksiju par izpētes procesu un reflektē par kolēģu darbu.

Kompetences

Studenti īsteno pētījuma projektu psiholoģijā, atbilstoši savai profesionālajai kompetencei: organizē un vada pētījuma procesu un adekvāti skaidro, analizē, interpretē un prezentē pētījuma rezultātus.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija, LFPSb6BakalaursObligāts
Psiholoģija, PSb6BakalaursObligāts