Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju attīstīt prasmes kritiski analizēt, plānot un vadīt pētījumus.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas par pētījumu metodoloģiju, prasmes literatūras izpētē un pamata iemaņas zinātnisku ziņojumu rakstīšanā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais spēs analizēt aktualitātes nozares pētniecībā un formulēt savai profesionālajai kompetencei specifiskus pētniecības jautājumus.

Prasmes

Spēs plānot un vadīt pētniecības procesu ievērojot tiesiskos un ētikas principus.

Kompetences

Spēs sagatavot pētījumu pieteikumus un vadīt savu pētījumu/-us.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM2MaģistrsObligāts