Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anita Gauruča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība; Ārstniecība; Sabiedrības veselība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar Pilates metodi, veicināt praktisko iemaņu un prasmju veidošanos elementu izpildē.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, biomehānikā, vingrošanas pamatos un terminoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši zināšanas un:
• definēs jēdzienu Pilates un tā pamatprincipus;
• pastāstīs par Pilates vingrošanas sistēmas pamatlicēju un aprakstīs dotās metodes popularitāti pasaulē;
• spēs paskaidrot Pilates vingrošanas sistēmas tehniku;
• mācēs formulēt Pilates metodes astoņus pamatprincipus;
• spēs izklāstīt pareizas elpošanas nozīmi Pilates programmā;
• mācēs nosaukt galvenos faktorus, kas uzlabo veselību Pilates programmā;
• izklāstīs Pilates vingrojumu pielietošanu pie kustību balsta aparāta veselības traucējumiem;
• atlasīs katram klientam piemērotākos vingrojumus;
• pamatos spēka joslas nozīmi mugurkaula veselības uzlabošanā;
• aprakstīs pamatnosacījumus Pilates programmas veikšanai;
• zinās dažādus vingrinājumus un nodarbību veidus

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students:
• pratīs izmantot Pilates vingrojumus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei;
• pratīs sastādīt vienkāršu Pilates treniņa programmu dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem;
• pratīs izvēlēties un ieteikt pareizos vingrojumus, izmantojot galvenos Pilates treniņa pamatprincipus;
• pratīs pielietot un demonstrēt pareizas elpošanas tehnikas Pilates programmā;
• spēs novērtēt un pielietot relaksācijas tehnikas treniņa programmā;
• spēs izskaidrot un motivēt sevi un klientu Pilates programmai;
• spēs izveidot treniņa programmu 15 minūtēm;
• pratīs sev piemērot un izpildīt pilates vingrinājumus, piemērojot pilates principus.

Kompetences

Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes, studējošie spēs izvērtēt Pilates vingrojumu pareizu izpildes tehniku un to pielietošanas nepieciešamību veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošanai, kā arī korekti izpildīt pilates pamatkustības un to modifikācijas, izmantojot Pilates pamatprincipus kustībā. Studentam jāzina un jāizprot Pilates vingrošanas sistēmas teorija, uzdevumi un mērķi.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs, RFU5BakalaursIerobežota izvēle
Zobārstniecība, ZF9MaģistrsIerobežota izvēleAnita Gauruča
Zobārstniecība, SSNSF9MaģistrsIerobežota izvēleInese Kanneniece
Zobārstniecība, ZF3MaģistrsIerobežota izvēleAnita Gauruča
Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība, SVF2BakalaursIerobežota izvēle
Sabiedrības veselība, SVF4BakalaursIerobežota izvēle
Uzturs, RFU2BakalaursIerobežota izvēle
Uzturs, RFU4BakalaursIerobežota izvēle
Uzturs, RFUN4BakalaursIerobežota izvēle
Uzturs, RFUN6BakalaursIerobežota izvēle
Zobārstniecība, SSNSFz9MaģistrsIerobežota izvēle