Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Viktorija Perepjolkina
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Psiholoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Nostiprināt zināšanas par izziņas procesu un personības izpētes metodēm un izpētes rezultātu apstrādes un analīzes principiem, nodrošināt iespēju pielietot praksē apgūtās zināšanas par izziņas procesu un personības izpēti, supervizora uzraudzībā attīstīt un nostiprināt prasmes izstrādāt izziņas procesu un personības izpētes plānu, veikt izziņas procesu un personības izpēti un tās rezultātu apstrādi, analīzi un interpretāciju, sagatavot izpētes rezultātu aprakstu, un informēt klientu par izpētes rezultātiem.

Priekšzināšanas

Vispārīgā psiholoģija, attīstības psiholoģija, psihofizioloģija, patopsiholoģija, izziņas procesu izpēte, personības izpēte, psihes bioloģiskie pamati, klīniskā psiholoģija, personības psiholoģija, izziņas procesu un personības izpēte.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie pārzina un apraksta izziņas procesu psiholoģiskās izpētes nosacījumus, prasības un izpētes specifiku; izskaidro dažādu vecumposmu psiholoģiskās izpētes īpatnības.

Prasmes

Studenti argumentēti diskutē par izziņas procesu psiholoģiskās izpētes metodēm un to rezultātu apstrādes un analīzes principiem; argumentēti un kritiski izvērtē psiholoģiskās izpētes metodes par izziņas procesu atbilstību dažādiem vecumposmiem.

Kompetences

Studējošie patstāvīgi kritiski izvērtē izziņas procesu psiholoģiskās izpētes metodes atbilstību dažādiem vecumposmiem; izmanto izziņas procesu psiholoģiskās izpētes metodes individuālajā darbā ar klientu, plāno un īsteno klienta izziņas procesu izpēti, apstrādā, analizē un interpretē iegūtos datus savas kompetences robežās, korekti noformē izziņas procesu izpētes rezultātus, sagatavo pārskatu par izpētes rezultātiem un sniedz klientam atgriezenisko saiti par tiem, sadarbojas ar klientu atbilstoši profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija, PSb4BakalaursObligāts
Psiholoģija, LFPSb4BakalaursObligāts