Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Silva Rupaine
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Veicināt pamatzināšanu apguvi par psihosociālo rehabilitāciju.
Veidot izpratni par psihosociālo rehabilitācija kā vienu no rehabilitācijas veidiem. Veidot prasmes par psihosociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanu.

Priekšzināšanas

Zināšanas par sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu sistēmu, zināšanas par sociālo likumdošanu, sociālo apdrošināšanu; zināšanas par sociālā gadījuma risināšanu; zināšanas par sociālo darbu krīzes situācijās.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti gūs zināšanas par:
• rehabilitācijas veidiem;
• psihosociālo rehabilitāciju;
• psihosociālās rehabilitācijas komandas izveides procesu;
• profesionāļu sadarbības principiem un kompetencēm psihosociālās rehabilitācijas komandā;
• sociālā darba metodēm un prasmēm psihosociālajā rehabilitācijā.

Prasmes

Kursu beidzot studenti pratīs:
• integrēt iegūtās teorētiskās zināšanas praktiskās nodarbībās;
• izstrādāt psihosociālās rehabilitācijas plānu;
• apzināt sociālo pakalpojumu tīkla iespējas;
• izvērtēt piesaistāmo resursu nepieciešamību.

Kompetences

Spēs izstrādāt psihosociālās rehabilitācijas plānu, balstoties uz klienta sociālo problēmu un sociālo vajadzību analīzi;
Spēs izprast psihosociālā plāna sastādīšanas norisi un nepieciešamību klientu problēmu risināšanai;
Spēs diferencēt psihosociālās rehabilitācijas atšķirības salīdzinot ar sociālo rehabilitāciju un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma klientu specifiku.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.