Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Gunta Ancāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Dot studentiem nepieciešamās zināšanas un pamatprasmes terapeitisku ārsta - pacienta attiecību veidošanā un psihoterapijas pamatelementu izmantošanā.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas studiju kursos: Psihiskā veselība (1. st.g.), Psihosomatiskā medicīna (4. st.g.).

Rezultāti

Zināšanas

Spēs analizēt ārsta - pacienta attiecību veidošanas nianses no terapeitiskā un ētiskā viedokļa; spēs analizēt psihoterapeitiskos ārstēšanas veidus un iespējas; spēs interpretēt dažādus psihoterapijas veidus – indikācijas, kontrindikācijas.

Prasmes

Studenti spēs demonstrēt atbalstošu terapeitisku attiecību veidošanas prasmes.

Kompetences

Analizēt ārsta - pacienta attiecību terapeitiskos aspektus un pielietot tos klīniskajā praksē.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsOlga Ļevašina, Elīna Zelča, Gļebs Troščenkovs, Agnese Sperga, Artūrs Miksons, Artūrs Utināns, Dace Krūmiņa, Oļegs Plesunovs
Medicīna11MaģistrsObligātsElīna Zelča, Artūrs Miksons, Artūrs Utināns, Gunta Ancāne, Oļegs Plesunovs
Pediatrija11MaģistrsObligātsArtūrs Miksons, Dace Krūmiņa