Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Gunta Ancāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PMUPK_021LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gunta Ancāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Gunta Ancāne
Kontaktinformācija:Rīga, Kristapa iela 30, pmpkatrsu[pnkts]lv, pmpkatrsu[pnkts]lv, +371 67210989
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Priekšzināšanas studiju kursos: Psihiskā veselība (1. st.g.), Psihosomatiskā medicīna (4. st.g.).
Mērķis:
Dot studentiem nepieciešamās zināšanas un pamatprasmes terapeitisku ārsta - pacienta attiecību veidošanā un psihoterapijas pamatelementu izmantošanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ārsta - pacienta terapeitiskās attiecības. Terapeitiskā alianse. Lomu spēles: konfliktsituācijas, satikšanās, atvadīšanās, ārsta kontakts ar pacienta radiniekiem.Nodarbības1.00auditorija
2Psihoterapija: jēdziens, indikācijas, kontrindikācijas. Psihoterapijas fāzes. Transference, kontrtransference un rezistence. Psihoterapijas tehnikas un veidi.Nodarbības1.00auditorija
3Personības funkcionēšanas līmeņi un tiem raksturīgie psihiskie aizsardzības mehānismi.Nodarbības1.00auditorija
4Emocionālās krīzes, to veidi. Ārsta taktika emocionālo krīžu gadījumā. Posttraumatiskā stresa sindroms.Nodarbības1.00auditorija
5Psihosomatika, attīstības vēsture. Somatizācija, somatizācijas teorijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) pacientu gadījumu aprakstu analīze; 2) pacientu anamnēzes ievākšanas tehnikas analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Pacientu gadījumu analīzes kvalitāte; praktiskās iemaņas lomu spēlēs.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Spēs analizēt ārsta - pacienta attiecību veidošanas nianses no terapeitiskā un ētiskā viedokļa; spēs analizēt psihoterapeitiskos ārstēšanas veidus un iespējas; spēs interpretēt dažādus psihoterapijas veidus – indikācijas, kontrindikācijas.
Prasmes:Studenti spēs demonstrēt atbalstošu terapeitisku attiecību veidošanas prasmes.
Kompetences:Analizēt ārsta - pacienta attiecību terapeitiskos aspektus un pielietot tos klīniskajā praksē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Gunta Ancāne - „Ārsta un pacienta terapeitisko attiecību psihoemocionālie aspekti.”//Latvijas Ārsts.-2005/6. 77.-79.;
2Gunta Ancāne - “ 21.gadsimta modernā slimība – izsīkuma jeb izdegšanas sindroms” “Psiholoģijas Pasaule”; nr.2004/07; 26-31.;
3Gunta Ancāne - Krīze, phenomenon ranularum un psihiskā veselība. Latvijas ārsts, 2009, 12, 10-13.
4B.Luban-Plozza, W.Poldinger, F.Kroger (1992) Psychosomatic Disorders in General Practice, Springler-Verlag.
5Kaplan H.I., Sadock B.J., “Comprehensive Textbook of Psychiatry. (2-volume set). 9th edition. 2019.
6Psychoanalytic Diagnosis. Understanding Personality Structure in the Clinical Process. Nancy McWilliams.1994.
Papildus literatūra
1A,B,C,D personības tipi un dzīves kvalitāte. Līdzaut. A.Ancāns, D.Šmite, E.Petrāne.//Latvijas Ārsts. – Nr.4 (2006), 6.-8., 10.lpp.;
2D.Goleman - Emotional intelligence. Bloomsbury. 1995.
3A,B,C,D personības tipi un dzīves kvalitāte. Līdzaut. A.Ancāns, D.Šmite, E.Petrāne.//Latvijas Ārsts. – Nr.4 (2006), 6.-8., 10.lpp.
4D.Goleman - Emotional intelligence. Bloomsbury. 1995
5Kulbergs J.: “Dinamiskā psihiatrija”; Jumava, 2001.
6Malans D.H. “Individuālā psihoterapija un psihodinamikas zinātne”. RAKA, 1997. 357 lpp.
Citi informācijas avoti
1www.psihosomatika.lv