Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Velga Sudraba
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veicināt studentos uz psiholoģijas un medicīnas zinātņu atklājumiem balstītu izpratni par indivīda psihoemocionālās funkcionēšanas likumsakarībām, psihisko un somatisko procesu mijiedarbību, kā arī atbilstošu pieeju un aprūpi klientam. Attīstīt prasmes un kompetenci izvērtēt iespējamās grūtības/problēmas darbā ar dažādu psihosomatisku traucējumu vai slimību klientiem.

Priekšzināšanas

Attīstības psiholoģija; Cilvēka funkcionēšanas biomedicīniskie aspekti; Pedagoģija; Psiholoģijas pamati; Sociālā psiholoģija; Krīzes intervence; Sarunas vadīšana un terapeitisko attiecību veidošanas prasmes.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie izskaidro galvenās indivīda psihiskās funkcionēšanas likumsakarības; atpazīst un analizē psihisko un somatisko procesu mijiedarbību no psihodinamiskā skatupunkta; apraksta un novērtē saskarsmes pamatprincipus, kontaktējot ar dažādu personības traucējumu vai psihosomatisku traucējumu/slimību indivīdiem.

Prasmes

Studējošie attīsta prasmi intervēt un aprakstīt pacienta psihisko un somatisko faktoru mijiedarbību dažādu psihosomatisku traucējumu/saslimšanu gadījumā; izvērtē iespējamās grūtības/problēmas darbā ar klientiem ar personības traucējumiem vai psihosomatiskām saslimšanām; iegūst iemaņas psiholoģiskā atbalsta sniegšanā.

Kompetences

Studējošie analizē bioloģisko, emocionālo un sociālo faktoru lomu dažādu psihosomatisku traucējumu/slimību gadījumā; analizē empātijas lomu sociālā darbinieka-klienta attiecību veidošanā; atpazīst kontrtransferences fenomenu attiecībās; loģiski noformulē un interpretē iegūtos datus, aprakstot klienta gadījumu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN8BakalaursObligātsVelga Sudraba
Sociālais darbs, SD6BakalaursObligātsVelga Sudraba, Liāna Deklava