Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Sandra Mihailova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Psiholoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Personības psiholoģija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar dažādiem psihoterapijas virzieniem, attīstīt izpratni par dažādu psihoterapijas virzienu pamatpostulātiem un darbības principiem, sekmēt atbilstošu metožu/tehniku izvēli konsultēšanā.

Priekšzināšanas

Personības psiholoģija, Sociālā psiholoģija, Psiholoģiskā konsultēšana, Klīniskā konsultēšana.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti izprot un salīdzina dažādu psihoterapijas virzienu pamatpostulātus un darbības principus, analizē mūsdienu pētījumus psihoterapijā.

Prasmes

Studenti diskutē par dažādiem psihoterapijas virzieniem, novērtē to stiprās puses un ierobežojumus, nosauc to pamata idejas un metodes, pielieto atsevišķākas tehnikas; spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos.

Kompetences

Studenti orientējas psihoterapijas virzienu daudzveidībā un konsultēšanā izvēlas klientu/pacientu grupai atbilstošas tehnikas/metodes, savas kompetences ietvaros.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija, PSb5BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija, PSb6BakalaursIerobežota izvēle